Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 15
Bugün: 56
Toplam: 1.118.035
 

Turan

       ÇALINAN TÜRK TARİHİ

 

T U R A N

       

       Bir zamanlar TURAN sözü; Türkiye’yi yönetenler için en büyük tehdit olarak ilan edilmişti. Türk’ün varlık sebebi olan Atamız TURAN, takiplere uğramış, Türküm diyenler TURANCI, kafatasçı, ırkçı sayılarak şiddetle dışlanmıştı.

       Hikmetinden sual olunmaz, zaman içinde öze dönme, özü benimseme, kendi Milli benliğine sahip çıkma istekleri, günden güne daha da önem kazanmaya başladı. Bu yapılanlara rağmen bizler, kendi kökümüzü tanımak ve o kutlu Soya sahip çıkmak zorundayız. Çünkü “aslını yitirene haramzade”  derler.

       “Bar/var olan, fiilde, fi’ille vasıflanan işleyiciden işin çok olarak çıkması, bildirilmek istendiği zaman:

       “Ol er ol işlarğa TURGAN sözünde olduğu gibi,TURGAN denir ki,

 

“O ADAM İŞLERE ÇOK ÇALIŞAN, BÜYÜK İŞLERE KALKIŞAN ADAM’ demektir.”

 

       ŞU PARÇADA DAHİ GELMİŞTİR.

      

“TURGAN ULUĞ IŞLAKA-TERGİ URUP AŞLAKA

TUMLUĞ KADİR KIŞLAKA-KODHTI ERİP UMDURU.”

      

Büyük işlere kalkışan, yemeğe sofra seren, Katı kışlarda halkı umutta bıraktı. 

{O kimse, büyük işlere kalkışırdı. Şiddetli kış aylarında bile sofra serer, çok yemek yedirirdi;

      Halkı, hayrını, selekliğini,-cömertliğini- umar bir halde bıraktı.” {Divan-ü Lügat’it-Türk Kaşgarlı Mahmut Tdk c:2 s:53, 54 Ankara 1985}

 

       Turan sözünün gerçek anlamanı kavramadan TÜRK’ÜN tarihini ve toplumsal varlığını tanımak zordur. TURAN sözünü sırf kuru bir TURANCILIK ile özdeşleştirmek, konunun ciddiyetini anlamamaktır. Oysa bütün Dünya kendi özüne, kendi köküne dönerken, sömürgeciler de, Milli Devletleri yıkmak için mikro milliyetçilikleri, etnik unsurları kışkırtıp dururken, bizim kendi, öz varlığımızın sebebi olan Milletimize, özümüze, kökümüze sırt çevirmemiz utanılacak bir hal olurdu. Sömürgeciler; Milli Devletleri yıkmak için şeytani planlar yaparken, bizim kendi özümüzü dışlayacak tavırlardan uzak durmamız, Milli varlığımızı sürdürmemizin temel şartıdır. 

 

       TURAN,                 

 

“TURAN; O ADAM İŞLERE ÇOK ÇALIŞAN, BÜYÜK İŞLERE KALKIŞAN ADAM’ demektir.” Divan-ü Lügat’it-Türk’te Kaşgarlı Mahmut, bu sözü, “Büyük İşlere Kalkışan Adam” şeklinde tespit etmiştir. TURAN sözü, kuru bir söz, kuru bir iddia değildir. Bunun belgesini Kaşgarlı Mahmut’ta buluyoruz. İşlere çok çalışan, Büyük İşler Başarmak için hedefini büyük tutan adam, işte bu adama TURAN denir. Hedefsiz, gayesiz, çapsız, ilimsiz, irfansız, kimselere ise değil TURAN, TURANCIK bile denemez. İsterse bunların makamları, mevkileri, toplumsal statüleri doruklarda dolaşsın, bu gibiler, TURAN’IN yakınına bile yanaşamazlar.

  

“ Kutat-gu-Bilig’de Türk Kağanları için şöyle deniyor:

                                                Onlar küyer ot tururlar..

                         anlamı şudur: Onlar…Yanar ateştirler.               

       Burada OT=Ateş ve TURAN= TURUR, KÜYER ise, yanar demektir. Şu halde T TURAN= DURAN olduğu gibi, TUR-ANA {var olan ana} da olabilmekte, her iki anlamı taşımaktadır. TUR=OK zamanla Türk olmuşsa anlamı: {var olan, varlığını sürdüren, OK olmaktadır. {Anadolu’daki TRUVA şehrinin asıl adı TROİA\TUROYA olduğu tespit edilmiştir. TROİA-TUR-İA olup sondaki  iya eki aynen İspanya, Almanya gibi ülke adıdır. Aynı şekilde TRAKYA adı da TUR-OK-İA=TUR OK-LARIN ÜLKESİ demektir.

       Yunanlıların dilindeki çok kullanılan -OS- takısı da aslında -OK- sözünün değişmiş şeklidir. İtalya’da Etrüskler döneminde onların komşuları olan OSK kavmi bilinmektedir, Yani: -OKH > OSK>OS dönüşümüne uğramıştır. Böylece TUR>OS > TOROS olmuştur. Yani –TOROS-, var olan –OK-, yüce ve güçlü –OK- anlamında yüksek dağlara verilen ad olmuştur. İtalya’da, İtalya ile Yunanistan arasındaki denizin adı da –TYREN- denizi olup; aslı - TURAN -denizidir. Latin dillerinde güç sembolü olarak kabul edilen –BOĞA-‘ya--TAURUS veya -TORO – derler. Bu sözde de –TUR- OSK>TAURUS- dönüşümü vardır. Nitekim, İngilizce’de: -OKS=OX= {BOĞA} demektir..” (Doç. Dr. Haluk Berkmen Türk Dünyası tarih ve Kültür Dergisi Aralık 2004. Sayfa: 19.}

 

       Arnavutluğun Başkent’inin adı: TİRAN’DIR. TYREN  adındaki deniz de, Arnavutluğun Başkanti olan TİRAN’ da her ikisi de “TURAN” demektir ve Türkçedir. Arnavutların kökeni de ALBAN idi. Arnavutların Ülkelerinin adı: ALBAN-YA-DIR.

       {OX ile ilgili bilgi için: www.bilgeata.com OXFORD TIKLAYINIZ.}

       TUR sözü, dönmek, zamanın dönüşü, gibi pek çok anlama gelir. TAVIR, TURİZM, TURLAMAK, TUR ATMAK, DURMAK, DURAN, TURAN, TURBAN, TRAK, TARIK aynı kökdendir.

       TORK sözü, güç anlamınadır. Motorların gücü ile ilgilidir. TURK ve TÜRK sözü bunun köküdür. Aşağıda Kaşgarlı Mahmut: -türk- sözünün bazı anlamlarını vermiş:

 

       “türk: Vakit anlamına gelen bir kelimedir. Bütün meyvaların olgunlaştığı zamanın ortasıdır.

“türk üzüm ödi=üzümün olgunluk vakti”,

“türk kuyaş ödi=gün ortası”,

“türk yiğit=gençlik çağının ortası”.{Divan-ü Lügat’it-Türk c:1,s:353}

      

       “Ân-ı TURK’U Şirazî be dest âret dil-ü mârâ,

       Be hal-ü Hind-ü yeş bahşem Semrekand-i Buharâ râ.” 

      

       O Şirazlı güzel benim hasta gönlümü tutsak etti,

       Hintli güzelin benine Serkand ile Buhara’yı bağışlarım.

      

       Şiirdeki TURK sözü=GÜZEL demektir. Timur Hafız’a:

       “-Sen Hintlinin benine Semerkant ile Buhara’yı bağışlamışsın. Ben oraları ele geçirinceye kadar neler çektim” deyince Hafız:

       “Kaanım! Siz oraları gerçekten aldınız. Ben ise bunları hayalimde verdim” demiş.

 

                    17/Nisan/1992            

             Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

       Eğitimci-Yazar-Teolog-Kökenbilimci

             Bilge Ata- Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar