Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 15
Bugün: 123
Toplam: 1.118.696
 

Amazonlar

ÇALINAN TÜRK TARİHİ

AMAZONLAR

 

AMAZONLARLA ilgili pek çok hurafe uydurulmuş, onların dişi savaşçılar oldukları hakkındaki uydurmalar, iki bin küsur yıldır üstüne yeni uydurmalar eklene eklene, bugüne gelmiştir. AMAZONLARIN sağ memelerini veya her ikisini kestirdikleri de uydurmadır. Görsellerde iki memeleri tam olarak görünüyor. AMAZONLAR hakkında yıllar önce yaptığımız bir çalışmayı güncelleyerek yayına sunuyoruz.

 

“altay 1. Altay. 2. Mit. Şamanların animistik düşüncelerine göre orta katta, yani yeryüzünün yüzeyinde hüküm süren yüce ruh.”

“altayda-Altay’da gezmek, dağlarda gezmek.”

        “Altayla-altayca konuşmak.” Altayca-Türkçe Sözlük. Hazırlayanlar: Prof. Dr. Emine GÜRSOY, Naskali Mvaffak DURANLI Ankara 1999 Tdk. S:24-25

 

        AMAZONLARIN M.Ö. 1200 yılı dolayında yaşadıkları rivayet edilmiştir. Terme Irmağı dolaylarında kurmuş oldukları Thermiskyra kenti merkezleriydi. AMAZONLARIN iyi yetişmiş savaşçı kadınlardan oldukları rivayeti yaygındır. Hatta bu kadınların oklarını iyi atabilmek için savaşçılığa girmeden önce sağ memelerini kestirdikleri rivayeti, konuya efsanevi bir kahramanlık kazandırmıştır. Bu meme kesme işini onlara yakıştıranlar, AMAZON sözünün de MEMESİZ anlamına geldiğini uydurmuşlardır. Yunanlılar, AMAZONLARIN atası olarak Savaş ilahı ARESİ gösterirler. Bu kabul, Türk tarihinin çok önemli bir kesitini gün yüzüne çıkarmamıza vesile olmuştur. Çünkü ARES sözü, Türkçe olduğu gibi, ARES te bir Türk ilahıdır. AMAZONLAR da kadın değil, aksine Türk erkek savaşçılarıdır. AMAZON, MEMESİZ anlamına değildir. AMAZONLARIN Türk oldukları, Kızılderili Kıtasındaki ANT dağlarından çıkan, 6.275 km uzunluğundaki AMAZON Irmağı, Dünyanın en büyük Kızılderili Türk Irmağı, 5.5 milyon km2 olan AMAZON Yağmur Ormanları da Kızılderili Türklerin en büyük ormanıydı.

 

            “ARES, AFRODİT’İN Kocasıdır. AFRODİT’E bazı gelenek HEFSETOS'U Koca olmak üzere gösterir; ama birinci gelenek, yani ARES'İN Kocalığı değişik metinlerle sabit olduğu gibi, ARES ile AFRODİT’E birlikte tapınan kentlerin dinî törenleriyle de sabittir.”

        “Resimli tapınaklar bu ilahların ikisini yan-yana birlikte resmeder. Bozulmaz bir birlik ile birleşmiş gösterilir. Bu yakınlık 12 ilahlı Sistemin de bir-birinin yanındaki yerleriyle de bellidir. TEB'DE, bu güçlü geleneğin çok güçlü kökleri vardır. Burada KADMOS'UN Eşi ARMUNYA, ARES ile AFRODİT’İN kızı sayılır. KADME Hanedanı ARES’İ ATA sayarlar. Değişik geleneklere göre bunlardan EROS ile PERİYAP doğmuştur.”

        “Bu cümleden olarak PHEROKİD’E göre; AMAZONLARIN BABASI ARES'TİR. ALTAİYA’,{Altaia}dan {melealr} MELEALAR doğmuştur ki, ALTAİYA ile ALTAY arasındaki ilişki, dikkat çekicidir.”Yusuf Ziya Yunandan Evvelki Türk Medeniyeti İstanb 1928 Arap harfli

 

        ARES, Türkçe ER, ERKEK demektir. {www.bilgeata.com ZEUS, ARES, AFRODİT TIKLAYINIZ.} Ne ZEUS, ne ARES, ne AFRODİT’TEN hiçbirisi Yunan’ın değildir. Bu ilah ve ilahelerin hepsi Türklerindir. Bu ilah ve ilaheler hakkındaki araştırmalarımız dikkatle incelenirse, bunların hiç birisinin YUNAN Ulus’una ait olmadıkları anlaşılır. O takdirde, yukarıya aldığımız AMAZONLARIN BABASININ ARES olduğu hakkındaki belge, yerli yerine oturmuş olur.

        Gerçekte AMAZON sözünün köken bilgisini dikkatle izlersek bu sözün de öz be öz Türkçe olduğu apaçık görülecektir. Eğer AMAZONLARLA ALTAİYA, ALTAY arasındaki yakınlığı, köken birliğini ilk kez söyleyenler bizler olaydık, bu tezimize karşı nice haksız eleştirilere hedef olurduk. “YUNAN MUHİPLERİ”, orantısız saldırıya geçer, bizleri ucuz gevezeliklerle suçlarlardı. Oysa aynı iddiayı Avrupalılar, ABD’liler yaptığında bu iddialarda bir hikmet, bir geçeklik, bir hakkaniyet ararlardı. Vay gidi, ” AGÂVUR İYİSİ ” vay!         ALTAİYA’NIN BABASININ ARES olduğunu, Etimolog PHEROKİD açıklayınca diller boğaza akıyor.

 

         AMAZON SÖZÜNÜN KÖKEN ÇALIŞMASI

 

        AMAZON sözü, iki sözden oluşmuş görünüyor. Türk dili sondan eklemeli dildir. Eki kökten ayırdığımızda kök açığa çıkar.

        AMAZON sözündeki AMA bölümü ile ilgili olarak yaptığımız kapsamlı çalışmaları inşallah yayınlamayı planlıyorum.

        AMA sözü, Türk dilinde var olan ikinci söz olmalıdır. Bunun gerekçesini, inşallah açıklayacağız. Türkçede AMA= ANA demektir. AMA daki M harfi N harfine çevrilmiş, böylece AMA sözü, ANA şekline girmiştir.

        AMAZON sözündeki ek, ZON sözüdür. İllk bakışta Türkçe değilmiş gibi görünüyor. Oysa AMAZON sözü, bazı Türk oymaklarında: AMATON şeklinde söylenir. Türkçede Ç,S,T,Z harfleri zaman zaman birbirlerinin yerine geçebilirler. Burada da Z>T dönüşmesiyle ZON, TON olmuş.  TON don, elbise kılık-kıyafet anlamınadır. Bunun bir örneği de atların renklerine DON denir. Kırat, kır donlu, yani kır renkli demektir. DON sözü KÂBE için de kullanılır. Adanalı Karacaoğlan’da şöyle geçer:

        Kara DON’LUDUR Beyt’ullah

        Örtüsü kara değil mi?”

       

“don-iç çamaşırı; elbise, üst baş,<ET. Ton ‘giysi, elbise kürk’.” Köken bilgisi Sözlüğü Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Tdk C:1, Ankara 2007 S:298

 

        AMA, ANA demek olduğuna göre, burada AMAZON       sözü ANADON anlamınadır. ANA-DON sözü, ANA’NIN giydiği giysi, kadın kılığı anlamına geleceği gibi, geçekte kadınların saçlarının uzunluğundan kinaye olarak ta söylenebilecek bir sözdür. Günümüzde dahi kadın donu=kadın kılığı için entari giymek yerine saçlarını uzatanlar hakkında kullanılmaktadır.

        Ön Türk atalarımızın saçları uzundu. Türkler özellikle savaşa girişmeden önce kendi saçlarını, bir de atlarının kuyruklarını kendileri bağlardı. Buna çok çarpıcı bir örnek Malazgirt Savaşıdır. 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Savaşı başlamadan önce Sultan Alparslan’ın kendi atının kuyruğunu kendisinin bağladığıdır.

        Türklerden bir boy bir savaşı kaybetti. Kendilerinin Macaristan’a yerleştirilmesine izin verildi. Macar Kıralının şartlarından birisi de Türk erkeklerin uzun saçlarını kestirmeleriydi. Türklere bu şart ağır geldi.  

        Aşağıda CAHİZ’İN naklettiği hadis-i şerifi görelim:

       

“SAÇLARI KADIN SAÇLARI GİBİ UZUN, GÖZLERİ KATIR BONCUKLARI GİBİ “GÖK” MAVİ OLAN TÜRKLERE DOKUNMAYIN.” Cahiz; Menakıb Cund-el-Hılafe- ve fadail-el-Etrak.-Hilafet Ordusunun Mekabeleri ve Türklerin Faziletleri- çev: Ramazan Şeşen Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Ankara 1967

 

        KUREYŞ BOYU: Sonradan Arap Yarımadası adını alan ön Türklerin Yurdunda yurt tutmuşlardı. Kökenleri Hz. İsmail {sav}’e, oradan da Hz. İbrahim {sav}’e dayanmaktaydı. KUREYŞ adı,  öz be öz Türkçedir. {www.bilgeata.com Peygamberler Halkası bölümü: KUREYŞ TIKLAYINIZ} Kureyş Boyuna mensup olan kimselerin saçları, sakalları uzundu. Hatta Hz. Muhammed {sav} Efendimizin saçları omuzlarına dökülecek kadar uzundu. Müslümanlar Rasul’ullah {sav} Efendimizin sakallarını görmüşler, saçlarını görmek istememişler. Oysa Evrenlerin Efendisi Kutlu Elçimizin saçları sakalları peygamberlik verilmeden önce de vardı ve uzundu.

        Dünyada uzun saçlı millet olarak ön Türkleri görüyoruz. Uzun saç bırakma olayı başka milletlerde pek bilinmezdi. AMAZONLAR denilen Türklerin Karadeniz bölgesindeki varlıkları, bir takım efsanelere, söylencelere konu edilerek günümüze farklı bir boyutta aktarılmıştır. Güya AMAZONLAR, kadınlardan oluşmuş bir kitle imiş. Erkekleri aralarına almazlarmış. Buldukları erkeleri hemen öldürürlermiş. Daha nice efsaneler üretilmiş. Oysa AMAZONLAR konusunun aslı, bu Türklerin kadınlar gibi uzun saçlı olmalarından dolayı, onlara AMAZON adının verilmesine sebep olmuştur. AMAZON sözünün aslı da bazılarının yakıştırma yaptıkları gibi=AMMA UZUN demek olmadığını, “AMAZON’UN AMA-ZON-; AMA TON, anası ton-lu, ansı kılıklı, kadın kılığına girmiş” dediler.

Bunu onlara başka uluslar söylediler. Yukarıda açıkladığımız üzere Türk erkeklerinin uzun saçlarını gören uluslar onlara; AMA-ZON; AMA-TON dediler. Bu niteleme sonraları, AMAZON şeklinde yayılarak günümüze değin korundu. AMAZONLAR, uzun saçlı Türk erkekleridir.  

 

                22/OCAK/1992

        Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

Eğitimci Yazar-Teolog-Kökenbilimci

        Bilge Ata- Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅

 

 

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar