Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 62
Bugün: 103
Toplam: 1.118.082
 

Peştun

ÇALINAN TÜRK TARİHİ

PEŞTUNLAR

PEŞTUN denilen kabile-oymak, bugün Afganistan’ın en kalabalık, en güçlü, en gözü pek bir topluluğudur. Peştunlar, hala oymak, kabilecilik bilinciyle yaşarlar. Başkanları da Devlet Başkanı olan Hamit Karzai’dir.

ÖZBEK TÜRKLERİ VE RAŞİT DOSTUM

Afganistan’ın Kuzey kesimlerinde 2 milyon dolayında Özbek Türklerinin yaşadığını biliyoruz. Bu sayıya öteki Türk toplukları dahil değildir. Özbek Türkleri: Mezar-ı Şerif, Farab, samangan, Kunduz kentlerinde yoğun olarak yaşarlar. Burada özellikle Şiiler için önemli bir merkez olan Mezar-ı Şerif adlı bir Kent var. Bu Kent’te Hz. Ali {Radıyallah’ü anh} Efendimizin Mezarının olduğu sanıldığı için bu Kente bu adın verildiğini biliyoruz.. Afganistan’ın ABD’lilerce işgali sırasında Özbek Türklerinden General Raşit Dostum, Türkiye Türklerince adı oldukça sık duyulan bir Özbek-Uzbek Türk generaliydi. Dünyanın yetiştirdiği iki büyük {MUALLİM=ÖĞRETMEN} var. Bunlardan birisi Aristo Tales,-Talesli Aristo-, ikincisi Uzluk Oymağından Farablı Türk kökenli Farabi’dir.

URDU DİLİ

URDU Dili genellikle Pakistan da konuşulur. Bu dil hem Orduca, hem de Urduca şeklinde söylenir. ORDA, ORDU, URDU sözleri, Kaanın oturduğu kent anlamına gelir Türkçe bir sözdür. Bu dilin içerisinde pek çok Türkçe söz var. Urducada ayrıca Farsça, Moğolca, Sanskrit dili ve Arapça bulunur. Türklerin uzun yüz yıllardan bu yana o bölgelerde büyük devletler ve medeniyetler kurduklarını biliyoruz. Bunun diller üzerinde etkileri de pek büyük olmuştur.

“ordu=Hakanın oturduğu şehir.”

“ordulan=Baş şehir edinmek.” 1

…………………………………………………………………

1} Divan-ü Lügat’ it-Türk Kaşkarlı Mahmut Tdk. Yay C=4, S=440-441

PEŞTU-PAHTU DİLİ

PEŞTU veya PAHTU dili, Afganistan’ın resmi dilidir. Avrupalılar bu dilin Hint Avrupa dil grubundan olduğunu kabul ettirmek için her kılığa girmektedirler. Peştu veya pahtu dili Arapça, Farsçanın etkisinde kalmış, kendi kimliğini kaybetmiş bir dil durumundadır. PAHTU sözü dikkati keskin olanlar için PEŞTU sözünden bozularak PAHTU şekline girmiş olduğu görülebilecek bir sözdür. PEŞTU sözünün bazı oymaklarca PAŞTU şeklinde kullanılması sırasında PAHTU şekline dönüştüğünü görüyoruz.

PEŞTUN, PEŞTU, PAHTU SÖZÜNÜN KÖKEN BİLGİSİ

BEŞ sözü, sayıda 5 demektir. Türklerden pek çok boy ve oymaklar, {B} diyalektini kullandıkları halde bazı boy ve oymaklar, {P} diyalektini kullanırlar. Anadolu Oğuz Türkleri hem {B}, hem de {P} diyalektini kullanırlar. BİŞMEK, BİŞTİ; BİŞER, BİŞKİN dedikleri gibi, PİŞMEK, PİŞTİ, PİŞER, PİŞKİN de derler. Karadenizli Türkler, {P} diyalektini kullanırlar. BİLİYOR yerine PİLEYİ, PİŞİYOR yerine PİŞEYİ, BENİ yerine PENİ, derler. Sayıda BEŞ adedi bildiren rakamını da PEŞ, PEŞİ, şeklinde söylerler.

Türkler, insanlığın en kadim Ulus’udur. Bu itibarla medeniyetlerin de atalarıdır. Askeri birlikleri ilk kuran Türklerdir. Buna göre, askeri birliklerin emir-komuta zincirini, sağlam kurallara bağlayanlar da Türklerdir. Orta Asya’da yetişen yak-ların ve atların yelelerinden alınan tüyler, kargılara takılarak askeri birliklerin sayıları belirtilmeye başlandı. Bu TÜYLER, TÜY, TÜĞ, daha sonra TUĞ şeklinde dahi söylenir oldu. Böylece askeri birliklere ad verilmeye başlandı. Türklerde bu TUĞ-LAR dokuz adet olur. Türk Milletinin tarih devirlerinden on binlerce yıl önceleri uyguladıkları TUĞLAR, on binlerce yıllardan beri süzülerek günümüze kadar geldi. Şu anda bu TUĞ uygulaması, Türk Ordusunda halen kullanılıyor. Kurmay albaylıktan, Generalliğe terfi eden subaylar: “TUĞ GENERAL, TUĞ AMİRAL” rütbesiyle adlandırılır. TUĞ generalin komutasındaki birliğe TUGAY denir. Şu anda dünya uluslarınca kullanılan askeri teşkilat, Türklerden miras kaldı.

AFGANİSTAN YAYLASINDA BEŞ TUĞU’LAR

PEŞ-TU, PEŞ-TUN sözlerine dikkatle bakarsak, çözümleri daha kolay anlaşılır. PEŞ sözü, sayıda, rakamda 5 adedi, 5 sayısını gösterir Türkçe bir sözdür. Karadenizli Türkler,{P} diyalektini kullanır BEŞ yerine PEŞ derler. PEŞ sözü, sayıda BEŞ=5 demektir. TU sözü aslında TU—Ğ sözündeki {Ğ} harfinin söyleyişte düşmesi ile bu hale geldiği apaçık görülüyor. TUN sözü de TÜN sözü de TUĞ sözünün bizzat kendisidir.

PANÇ, PAN-ÇA, PENÇ-PENÇE sözleri Farsça sanılarak, öz be öz Türkçe olan bu sözler, Farsçaya yamanmıştır. Oysa PANÇA ve PENÇE sözleri insanın elini gösteren sözlerdir. Elde 5 adet parmak bulunduğu için Türkler eli işaret etmesi için PANÇA ve PENÇE sözlerini ele nispet etmişlerdir. Şimdi buna=5 kardeş deniyor.- Pençe sözü, Anadolu'da birçok yerde Pança şeklinde dahi kullanılır. {B} ve {P} kullanımına önemli bir örnek te BARMAK VE PARMAK şeklindeki kullanımdır.

Afganistan’da bulunan PEŞTUN, Kabilesi, Boyu Oymağı, BEŞ TUĞLU bir Sistemin Halkalarıdır ki, bu da Türk kökenli olduklarının en gerçekçi kanıtlarından birisidir. Kendileri yüz yıllardır PEŞTUN, BEŞ TUĞLU olarak ifade etmektedirler. Hatta Türklerde bu TUĞLAR dokuza kadar olur. Dokuzuncu TUĞ, Kaanlara aittir. Anadolu Türklerinde TUĞ GENERAL, TUĞ AMİRAL Paşalığın ilk rütbesidir. Afganistan’da Türklüklerini unutmuş, asimile olmuş 5 Tuğlu Türkler, bu gün büyük bir güç halindedir.

HAMİT KARZAİ’NİN YEGENİ VE PEŞTUNLAR

Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzâî'nin bir erkek yeğeni Çukurova Üniversitesinde okuyormuş, Bu genci benimle tanıştırmak ve kökenini tanıtmam için 2000 yılının başında köşe yazarlığını yaptığım Zirve Gazetesine getirmişlerdi. Tanıştırıldık. Aramızda aşağıdaki konuşma geçti:

Bu gence: “Peştun ne demektir?” diye sordum. O: “Bir mevki veya unvan imiş” dedi. Bu doğruydu. Bu Peştunlu gence, PEŞ TUN sözünün köken bilgisini yukarıdaki açıklamayı yaptığımda çok etkilendiğini görüyordum. O, PEŞTUN sözünün bir mevki, makam olduğunu açıklamıştı.

Hamit karzai’nin yeğenine: Peştun'ca sıra sayılarını say dedim. O: “-yek, dü, se, cahar, penç, şeş” diye saydı. Bunu, daha önce birlikte çalıştığımız Kürt kardeşlerime de aynen söylemiştim. Onlar da böyle saymışlardı. Ben tekrar: “Bunu Peştun dilinde say” dediğimde o, yine böyle saydı. Kürtler de böyle saymışlardı. Ben o gence: “Bu, Farsça saymadır” dedim. O: “Hayır bu, Peştunca'dır.” dedi. Kürtler de aynen böyle diyerek ısrar etmişlerdi. Ona; "- Farsça'nın sıra sayıları ne zamandan beri Peştun'ların sayısı oldu?” diye sordum; aynısını Kürtlere de söylemiştim. İnanmayan "Osmanlıca Türkçesi veya Farsça bir sözlüğe bakabilirler.

Hamit Karzai’nin yeğeni olan bu üniversiteli gence: “gece oluca uyumak için yattığı nesneye Peştunca ne ad verdiklerini” sordum. Bunu aynen Kürt kardeşlerime de sormuştum. Şimdi de soruyorum. “Bu nesnenin adı nedir?” dediğimde o genç: “TÖŞEK” diye yanıt verdi. Kürt kardeşlerim de aynı yanıtı vermişlerdi. Bu TÖŞEK sözünün Afganistanlı Peştunlarda da, Türkiye’deki Kurmançu-Kırmançi-lerde –KÜRTLERDE de- aynen “TÖŞEK” olarak adlandırıldığını gördüm. Biz Anadolu’nun en az kırk bin yıllık sahipleri olan Türkler, geceleyin yattığımız nesneye: “TÖŞEK” deriz. Bu söz bazı oymaklarda yumuşatılarak: “DÖŞEK” şeklinde dahi söylenir. DÖŞEK, DÖŞŞEK, TÖŞEK sözleri hem Afganistanlı 5 TUĞLU ve hem de Türkiyeli Kürtlerde aynen Türkçe olarak kullanılmaktaydı. Bir çiçekle yaz gelmez diyeceklere, biz sadece birkaç örnek verdik. Örnekler saymakla bitmez. { www.bilgeata.com MANÇU TIKLAYINIZ}

Hamit Karzai’nin yeğeni, Peştunlu genç, açıklananlardan sonra şoka girdi. Oldukça şaşkındı. Şaşırmış olduğu her tavrından belli oluyordu. Hiç duymadığı, hiç ummadığı bilgileri öğrenmiş idi. Vedalaşarak ayrıldık.

Daha sonra kendisinin bana teşekkür ettiğini, bu öğrendiklerini derinleştireceğini söylediğini bildirdiler. Peştun oymağına, bu delikanlıya, Özbek, Kırgız, kazak, Azeri, Türklerine esenlik dolu sevgilerimi yolluyorum.

Temmuz 2000

Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

Bilge Ata-Eğitimci Yazar-Teolog-Kökenbilimci

Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar