Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 13
Bugün: 76
Toplam: 1.118.649
 

KÖLEMENLER

 

        ÇALINAN TÜRK TARİHİ

   TÜRK KÖLELERİN İMPARATORLUĞU

 

          MISIRDA TÜRK KÖLEMEN SULTANLARININ ADLARI

 

           Aşağıda, MISIR TÜRK KÖLEMEN>MEMLUK KAANLARININ, SULTANLARININ, BEYLERİNİN, PAŞALARININ ADLARINI VE UNGUNLARINI- UNVANLARINI göreceğiz. Bu adların hepsinin öz be öz Türkçe olması, KÖLEMENLERİN> MEMLUKLARIN köken olarak kadimden beri Türk oldukları hakkında kesin bir belgedir. Şimdiye dek, Mısır KÖLEMENLERİNİ, Türk Kökenine bağlamayan yazar-çizer takımı, bu belgeleri gördükten sonra nasıl bir tutum izleyecekler cidden merak ediyorum.

Bu araştırmada, Kütahya Mebusu Atalay’ın; “Türk Büyükleri veya Türk Adları” adlı Kitabından yararlanılmıştır. Kitabın künyesi şöyledir:

 

“Türk Büyükleri veya Türk Adları

Derleyen: Kütahya Mebusu Atalay

Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatından aded: 40 İstanbul-Matba’ai Âmire: 1339>1923-Arap harfli

Not: “Telif ve Tercüme Heyetince kabul olunmuştur.”

 

Kitabın Türkiye Cumhuriyetinin İlan yılında çıkmış olması, üstelik bir mebus>milletvekili tarafından yazılmış olması, cidden sevinç ve övünç vericidir. Şimdiki vekillere örnek olmasını dilerim. Ayrıca da o sıkışık, darlık ve savaş yıllarında, Cumhuriyet ilan edilirken, “Telif ve Tercüme Heyeti” KURULU kurulması, bilimsel çalışmalara önem  verilmesi, 40 adet telif ve tercüme eser yayınlatılması, bu günkü Büyük Millet Meclisi Hükümetlerine de örneklik yapması açısından olağan üstü bir öneme sahip olduğu düşüncesindeyim. O Savaş yıllarında, kıtlık, yokluk, işgal günlerinde bile Türklüğün kökenleriyle ilgili böylesine bilimsel çalışmalar yaptırılması, bu gün biz Türklere nasıl bir mesaj vermekte olduğunu söyleyebiliriz.

Kitabın yayın kısmındaki “TÜRKİYA” ibaresi, o devirlerde bu “YE, YA, İA-İYA” son ekinin aynen ALMAN-YA, İTAL-YA, RUS-İA, BULGAR-YA, İSPAN-İA gibi görülmüş, bu ses uyumlarına uyularak TÜRKİ-YE yerine TÜRKİ-YA şeklinde söylenmiştir. Bizim Orta ve lise yıllarımızda da {1950 li yıllarda dahi yaşlı öğretmenlerimiz hep: “TÜRKİYA” diye yazar ve okurlardı. Oysa “TÜRKİYE” sözü, bazı tarihçilerin sandıkları gibi, M.S: 12. Y.yılda değil, M.S. 7. Yüzyılda bile cap canlı olarak kullanıldığının belgelerini 30 Mart 2006 tarihinde 1. Ceyhun’dan Ceyhan’a Uluslararası Çalıştay’a Tebliği olarak sundum. Tebliğler Ceyhan Belediyesince kitaplaştırılıp 2008 yılında yayınlandı. {Ayrıntılı bilgi: www.bilgeata.com -HADİS>TÜRKİYE-TIKLAYINIZ}

          “Tarihte Karadeniz’in Kuzeyindeki bozkırlar DEŞT-İ KIPÇAK olarak anılırdı. Bu adı bölgeye Arap coğrafyacıları vermiştir. Eskiden bazı haritalarda küçücük harflerle yazılı olduğunu bilenler bilir. DEŞT-İ KIPÇAK’TAN SİVAS KÖLE PAZARINA GETİRİLEN VE GÖZÜNDE LEKE VAR DİYE UCUZA SATILAN BİR ÇOCUK, GELECEKTE MISIR’DAKİ KÖLEMENLER>MEMLUKLAR Devletinin veya RESMİ ADIYLA: “ED-DEVLET’ÜL-ETRAK” ’İN {ANLAMI: TÜRK DEVLETİ}’NİN KUTUZ’DAN SONRAKİ HÜKÜMDARI OLMUŞTUR. Adı: BAYBARS olan bu KAAN,>SULTAN, avda tavşan kovalarken yandaşlarıyla birlikte KUTUZ’U öldürüp yerine geçecekti. KUTUZ ona Suriye Valiliğini vaat etmiş ama sözünde durmamıştı. “ 1

……………………………………………………

1} Ahmet Gökbel, Kıpçak. www.ufukötesi.com 

“Kölelerin İmparatorluğu, Jan Kılod, Epsilon yayınları” {alıntı}

 

          Burada görmekte olduğumuz, BAYBARS, Mısırda KUTUZ ile ava çıkacak kadar belli bir makama erişmiş, Suriye Valiliğine atanacak derecede makamı yükselmiş bir Kıpçak Türk’ü idi. Köle olarak satılması, onun cevherinde bulunan Türklük bilincini, bu bilincin verdiği güç ile büyük devletler kurma becerisini yok edememişti. Türk tarihinde bunların örnekleri pek çoktur. Bundan elli yıl önce 1961 yılında Almanya’ya işçi olarak giden Türkler, 20-30 yıl sonra orda iş-güç sahibi oldular. Fabrikalar kurdular. Şimdi Almanya’nın Parlamentolarında millet vekili, belediyelerinde belediye başkanları oluyorlar.

          BAYBARS adı, Türkçedir. BAY, Türkçede zengin, güçlü, muktedir, dayanıklı, kuvvetli gösterişli gibi anlamlara geldiği gibi, BARS sözü de bugün PARS dediğimiz hayvanın Türkçe adıdır. BARS hakkındaki ayrıtı için {www.bilgeata.com BARZANİLER, ASENAT BARZAN TIKLAYINIZ.}

 

          KUDUZ>KUTUZ

 

Kuduz sözü, kudurmak sözünden gelir. KUTUZ sözü ise KUT yani saadet, bahtın yaver gitmesi, mutluluk, kutluluk gibi anlamlara gelir, Türkçe bir sözdür. Buna göre BAYBARS’TAN önceki Hükümdar KUTUZ olduğuna göre, daha önce Mısır’ın Sultanları da Türk olmak icap ediyor.

Yukarıdaki belgede görüleceği üzere, BAYBARS adlı köle, Sivas’a DEŞT-İ KIPÇAK’TAN yani Karadeniz’in Kuzey’inde BÜYÜK BİR İMPARATORLUK KURMUŞ OLAN KIPÇAK>KUMAN Türklerinin yurdundan getirilmiştir. Kendisi de KIPÇAK>KUMAN Türk’üdür. Mısırda kurduğu KÖLEMEN>MEMLUK DEVLETİ DE BİR KIPÇAK TÜRK DEVLETİDİR. Bu Devletin resmi adı da: “ED-DEVLET’ÜL-ETRAK” {ANLAMI: TÜRKLERİN DEVLETİ} olarak tarihte yerini almıştır.

          Anadolu Türkleri boy ve oymakları soyuna-sopuna bakmaksızın onları geldikleri coğrafya yönüne göre adlandırırlar. O coğrafyalarda bulunan etnik unsurlara göre bu coğrafyalardan gelen kimselere aynı nitelemeyi yaparlar. Bu yüzden başımıza bazı belaların musallat olduğunu, nice Türk boy ve oymaklarını kendi elimiz ve dilimizle kendimizden ayırmayı becermiş olduğumuzu üzülerek bildiriyorum. Mısır Kıpçaklarını da BAYBARS’IN Karadeniz’in Kuzey’inden gelmiş olması dolayısıyla onu Çerkez yapanlar da yine bizleriz. Oysa Mısır KÖLEMEN>MEMLUK Devletinin adı resmen: {ED-DEVLET’ÜL ETRAK” {TÜRK DEVLETİ} olmasına bakmaksızın bu öz be öz Kıpçak Türklerini, dışlamışız.

Arapçadan Türkçeye tercüme ettiğim “TÜRKMEN RAMAZAN OĞULLARI VE RAMAZANOĞLU BEYLİĞİ” adlı kitapta da bu nitelemeyi görüyoruz. Bu yanlışın artık düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü KÖLEMENLER>MEMLUKLAR, bütün kitaplarını, edebi eserlerini, şiirlerini, Kıpçak Türkçesiyle yazdılar. Anadolu Türkleri, Doğudan gelenlere Kürt, Batıdan gelenlere, Bulgar, Rum, kuzeyden gelenlere Çerkez, Güneyden gelenlere Arap demişler. Böylece, Güneydoğu/Turkomanya’da yaşayan öz be öz Türk boy ve oymaklarını kendi elimizle Kürt kimliğine sokmuşuz. Diyanet İşleri Başkanlık Müfettişliğim sırasında görev yaptığım Turkomanya’da/Güneydoğu’da 1960 lı yıllarda kentlerde Kürtler pek yaşamıyorlardı. Diyarbakırlı esnaflar arı-duru İstanbul ağzı çok kibar Türkçe konuşuyorlardı. Onlara: “Kürtler nerede yaşar, buralarda Kürtleri göremiyorum?” diye sorduğumda onlar: “Kürtler Diyarbakır’da çok yok. Onlar daha çok kırsalda köy ve mezralarda hayvancılık ve tarım ile uğraşırlar.” Yanıtını veriyorlardı. Elli yıl sonra Diyarbakır’da bu sosyal doku tersine çevrildi. Kürtler mi çoğaldı, Türkler mi Kürtleşti? Elbette ikincisi oldu. Sen sahip çıkmazsan sosyal, siyasal, etnolojik, doğal olaylarda boşluk yoktur. Boş bırakırsan boşluğu doldururlar. Bazıları: “Efendim, Kürtlerde nüfus artışı çok. Bu bir etken olamaz mı?” diyenlere biz de deriz ki: “Türklerin özellikle 1970- 80 sonrası kuşaklarında az doğum var. Bu, Kürt gençlerinde de böyle. Buna rağmen Türklerde özellikle kırsalda halâ doğum oranı oldukça yüksek düzeyini korumaktadır. Bu iş doğumla değil. Kaybımız,  bu yanlışlarımızdan dolayı olmaktadır.

 

KÖLEMENELERDE TÜRK SULTAN VE YÖNETİCİLER

               

1} “AKŞİT/AHŞİT=AK GÜNEŞ demektir. IHŞİT şeklinde yazmak ve okumak doğru değildir. Fergana Türk Padişahlarına verilen bir unvandır: Bir takım Türk ağızlarında Arap alfabesindeki üstü noktalı H harfi K yerinde kullanıldığı için Akşit>Ahşit şeklinde dahi yazılır ve söylenir.

AKŞİT, Abbasi Halifelerinden {Mu’tadıd} zamanında Tarsus Valisi idi. H. 316 M.S: 929 yılında Remle Valisi oldu. İki yıl sonra 931 yılında Dımışk/Şam Valiliği de verildi. {Kilığ oğlu Ahmed}’in ölümünden sonra H: 323 M.S: 936 yılında Mısır da kendisine verildi. Abbasi Halifeleri zayıf düşmüşlerdi. Memlekete bakamıyorlardı. Her tarafta birçok zorbalar ortalığı karmakarışık ediyorlardı. Mısırda Türk AKŞİT yönetimde bulunduğu sırada sükûnet sağlanmıştı. 11 yıl kadar Hükümet ettikten sonra H: 334. M.S: 947 yılında AKŞİT ölmüştür. Türbesi Kudüs-ü Şerif’tedir. Babasının adı: Toğuç’ tur. Onun Babasının adı: CAf, onun Babasının adı: Kuru, Onun babasının adı: Biltekin’dir. sh: 10

{Not: ŞİT; Türkçede GÜNEŞ demektir. AKŞİT: AK GÜNEŞ anlamına Türkçedir. Hz. Ademden Aleyhisselâm’dan sonra gelen Peygamber Efendilerimizden birsinin adı da: “ŞİT” Aleyhisselâm’dır.”ŞİT” Aleyhisselâm’ın adı GÜNEŞ demektir ve Türkçedir.} Bilge Ata

{Not: 1960 li yıllara kadar Ceyhan’da yaşamış CAF ÖMER adlı bir kişiyi tanıyorum. Toğuç, Kuru, Bil-Tekin adları da Türkçedir.} Bilge Ata

2} “ALAN BAY: Mısır Kölemenlerdendir. sh: 16

{ALAN: Bu söz düzlük, açıklık alan demek olur. ALAN sözü almış olan, elde eden, ele geçiren anlamına dahi kullanılır. BAY sözü zengin, kudretli, hükmü geçer demek olacağına göre; ALAN BAY, zenginliği, gücü, kudreti ele geçiren, hükmünü yürüten anlamına olmalıdır.} Bilge Ata

3} AK DEMİR BEĞ: Mısırda {Sultan Alaeddin Ali} zamanında Sultan’ın Naibi/Vekili olan bir Türk’tür. sh: 18

4} AYBEK>EYBEK: Mısırda Hükümet eden Türk Kölemenlerinin Birincisidir. H: 655. M.S: 1252 yılında Öldürülmüş, yerine oğlu geçmiştir. Taht’a çıktıktan sonra: MELİK-İ MUİZ unvanını almıştır. sh: 22

{Not: AY sözünün birkaç anlamı var. Divan-ü Lügat’it-Türk C:4 S:52-53 te AY sözü: 1-Gökteki Ay, 2-Yılın 12 ayından her biri, 3-Buyruğu tanımamak, 4-Turuncu renkte ipek kumaş, 5-Beylerin hizmetçisi, kölesi, bunlarının adı yazılı defter, 6-Ay, söylemek, söz söylemek. BEK sözü, BEY demek olduğuna göre, AYBEK’İN buradaki anlamlardan en uygunu; KÖLE BEY olmalıdır. Başka bir anlamı da AYMAKTAN yükselmek, yüceye çıkmak, yücelmek, yükseğe çıkmak anlamınadır. AY da ufukta doğduğu andan itibaren yükseldiği için Türkler ona AY yani yüksel demişler.} Bilge Ata

5} KAYIT BAY: Uzun Hasan’ın oğlu UĞURLU MEHMET, Halep valisiyle birleşerek Babasına karşı çıktı, yenilince Fatih’e sığındı. Fatih buna kızını verdi. Bundan sonra Mısır Yöneticisi KAYIT BAY ile Uğurlunun Anası işe karışarak oğul ile Babayı barıştırdılar. Babasıyla Yaptığı ikinci savaşta BABASINI öldürtmüştür. Fatih’in kızından GÖDE AHMET adında bir oğlu oldu. Sonra Kaan oldu. sh: 24

6} İNAL>YİNAL: Şehzade, Prens demektir. Selçuk Bey’in Kardeşinin adı İnal’dır. Mısır Kölemenlerinden Melik Eşrafın asıl adı: İNAL’DIR. Mısırda bu adda daha birkaç kişi vardır. sh:28

7} Mısır Kölemenlerinden BAY BARS’IN OĞLU: {El-Melik el- Said}’in asıl adı: BERKAY’DIR. BÖRKÜ YARIK. Börk: Başa giyilen kalpak, sarık, şimdi şapka gibi başörtüsüdür. sh: 38

{Not: Yarık, yaruk; Türkçede parlak, aydınlık demektir.} Bilge Ata

8} MELİK NASIR KALAVUN: Kölemen Türklerinin yöneticisidir. sh:40

9} BEK TİMUR: BEY DEMİR: Türk Kölemenlerinden MELİK NASIR KALAVUN’UN adamlarındandır. sh: 40

10} BAYBARS: Bay Bey, zengin, yönetici, demektir. BARS: Türklerin av için besledikleri bir çeşit küçük kaplandır. 12 hayvanlı Türk aylarının üçüncüsüdür. BAY BARS Mısırda Saltanat sürmüş Türk Kölemenlerinin Dördüncüsüdür. 19 yıl Kaanlıktan sonra H. 676, M.S: 1279 yılında ağılanarak ölmüştür. BAY BARS adında Mısırda bir Türk Kölemen Sultanı daha vardır.

11} BİLGE BEY: Sultan Börki Yarık’ın zamanında Mısırda yaşamış bir Türk Bey’idir. sh: 42

{NOT: BÖRKİ YARUK: Börki parlak demektir.} Bilge Ata

12} BİL BAY Mısır Kölemen Sultanlarından BAY BARS’IN oğlu, Barkay’ın {Ebu Said’in} Atabey’i,  ve büyük Veziridir. H: 765, M.S: 1368 yılında ölmüştür. sh: 45

{Not: Bil sözü Bilginden kısaltılmış olmalı. Bay; zengin} Bilge Ata

13} BAY HATUN: Mısırda oturmuş olan Abbas oğulları Halifelerinden {Müsta’in Billah}’ın Babası {Mütevekkil Alel- Allah}’ın Kadını olan bir Türk kızıdır. sh:46

{Not: Hatun sözü, Katun , katın, kadın sözünden Arap dilinde kalmıştır. Aynı söz Grek dilinde de korunmuş kalmıştır. Bay, zengin kadın demektir.} Bilge Ata

14} BEKTAŞ: Mısırda Melik Nasır zamanında yıldızı parlayan bir Türk Bey’idir. Bu adda Halep Selçuklularından bir Hükümdar daha gelmiş, sh:48

{Not: BEK ve Taş sözlerinden oluşmuştur. Taş gibi sert bey} Bilge Ata

15} TİMUR BOĞA: Mısırda hüküm sürmüş Türk Kölemenlerden on altıncı Hükümdarın adıdır. MELİK ZAHİR unvanını almıştır.

16} Kölemen Sultanlarının adları tamamen kadim, eski; -eskiden de eski Türk adlarıdır. Tomanbay, Alan Bay, Canbolad, Barsbay bu adların hepsi Türk adlarıdır. sh: 51

17} TURAN ŞAH: Mısırda hüküm süren Eyyub Oğullarnın sekizincisinin adı Turan Şah’tır. Kirman’da hüküm süren Selçukluların sekizinci Kaanı/Hanı Tuğrul Şah’ın Oğlu idi. Bunlardan üçüncüsünün adı dahi TURAN ŞAH’TIR. sh: 52

18} TATAR: Alınca Han’ın oğullarından birisidir. Mısır Kölemen Türklerinden {Melik Muzaffer Ahmet} zamanında Atabeğlik eden bir Türk Kahramanıdır. Türklerden büyük bir Ulus’un adına: TATAR denir. sh:57

19 TOĞAN EL-KİRMANİ: Mısır Sultanlarından Melik Nasır Muhammed zamanında ilerlemiş, her işe karışmasından dolayı Emir/Kaan Bektaş tarafından öldürülmüştür. sh: 59

{Not: Toğan, doğan, doğmuş olan anlamına olduğu gibi doğan, yani şahin cinsinden yırtıcı bir kuş} Bilge Ata

20} TEKİN: Abbas oğulları Halifesi Müktefa zamanında Mısır Valisi idi; Mağriplilerle savaştı, onları BARKA’YA kadar kovaladı. Mısırı çok iyi idare etti. H: 307 M.S: 920 de yerinden alındıysa da yeniden gönderildi. H: 321,  M.S: 934 de öldü.

“NOT: Divan-ü Lügat’it-Türk c.4. sh: 619 da şöyle açıklanıyor: TİGİN: Aslında “KÖLE” anlamına iken sonraları hakan oğullarına verilen ungun. Bk: Düzelt: TEKİN.} Bilge Ata

21} ÇAKMAK: Mısır Kölemenlerin Kaanıdır. H: 857 M.S: 1460 da öldü. Adaletli bir Türk Kaanı idi. Yönetime geçtikten sonra: {El-Melik Zahir Ebu Said} Unvanını almıştır. sh: 64

          22} TOĞANAY>DOĞANAY>DOĞAN-AY: Mısır kölemen Kaanlarının 21. sidir. Doğan Ay sözü öz be öz Türkçedir.

23} TOLUN: Abbasi Halifeleri zamanında Mısırda Hüküm süren Tolunoğullarından 1. Ahmet’in Babasıdır. H: 230, M: 997 yılında öldü. Buhara Valisi Nuh’un önermesiyle Halife Memun’un hizmetine girdi. Tolun-Dolu, dolmuş demektir. Ayın 14’ ne de Tolun-Ay>Dolunay denir. sh: 81

X24} TOĞUC: Mısırda AKŞİT Devletini kurmuş olan AKŞİT’İN Babasıdır. sh: 82

25} TOK TİMUR: Mısır Kölemenlerinden {Melik-el-Eşraf}’ın adamlarındandır. sh: 83

{NOT: TOK sözü, aç sözünün karşıtıdır, doygun, doymuş anlamınadır. Tok’un bir anlamı da semiz demektir.} Bilge Ata

26} TAN BOĞA: Mısır Kölemenlerinden {Melik-el- Eşraf}’ın zamanında Şam Naibi idi. Meşhur Yalboğa ile araları açılmış, yapılan kavgada esir düşerek İskenderiye Kalesine hapsedilmiştir. sh: 83

{NOT: TAN, şafağın sökmesidir.Tan Boğa, şafak gibi aydınlık boğa demektir.} Bilge Ata

27} TAŞTEMİR: DAŞ DEMİR EL-ALAİ {Melik-i Şaban} zamanında Kahire Valisi idi. {Melik-, Alaiddin} zamanında Barkuk tarafından tutulup İskenderiyede hapse konmuştur. sh: 83

28}TORABAY: Kölemenlerin Şarkıye Valisiydi.83

{Torabay sözü, Tora ile Bay sözlerinden oluşmuştur. Bay, zengin, varlıklı, güçlü, kudretli, muktedir gibi anlamlara gelir. TORA ise, Tdk. Yeni Tarama Sözlüğünde: “Tepe, Zirve, ağaç tepesindeki körpe filiz anlamlarına gelir. Sh.211. Buna göre Tora Bay sözündeki Bay zengin, güçlü, muktedir demektir. Tora ise tepe, zirve demek olduğuna göre tepedeki, zirvedeki zengin, güçlü kişi anlamına gelse gerektir.} Bilge Ata 

29} KUTUZ BEY: {Unvanı: Melik-i Muzaffer-üddin El-Muiz}’dir. Mısırda Devlet kurmuş olan Türk Kölemenlerinin Üçüncüsüdür. H. 658; M.S: 1261 yılında Baybars tarafından öldürülmüştür; Kutuz Bey Havarzem/Harzem sülalesinden imiş. H: 423; M.S: 1136 ölmüş olan Hotan Kaanı’nın adı da KUTUZ KAAN imiş. sh: 87

{Kutuz: Kut, saadet, talihin yaver gitmesi anlamına Türkçe bir sözdür.} Bilge Ata

30} KAPÇAK: EL-MANSUR. KETBOĞA zamanında Şam valiliğinde bulunmuş olan bir Türk’tür. sh: 91

{NOT: Kıpçaklar, Kumanlar olarak ta tanınır. Büyük bir Türk Boyudur. Deşt-i Kıpçak adlı bir İmparatorluk kurmuşlardır. Adana’nın Ceyhan İlçesinin ilk adlarından birisi de KOPÇAK idi.} Bilge Ata

31} KOÇUK: Mısır Sultanlarından Melik Nasır’ın on bir oğlundan birisidir; Kardaşlarından sonra taht’a çıkmıştır. Çevresindekilerin fenalıkları yüzünden ancak beş ay kadar hüküm sürebilmiş, taht’tan indirilerek harem’e kapanmış, H:742; M.S: 1345 yılında ölmüştür. sh: 91

32} KIR TAY;-TAZI- Mısır hükümdarlarından {Melik Mansur Ali} zamanında ün kazanmış olan Türklerdendir. sh: 91

{NOT: Tazı: Bacakları uzun, kulkları sarkık ve iri, karnı çekik çok iyi koşan ve avlayan bir köpek cinsidir.} Bilge Ata

33} KORKMAZ: H: 775; M.S: 1378 Mısır Kölemenleri tarafından Malatya Valisi olarak gönderilmiş idi. Maraş Hükümdarı olan Şahvar Bey ile kavga ederek yenildi ve öldürüldü. sh: 91

34} KALAVUN: Mısır kölemenlerindendir. Salamış’ı indirerek H: 678, M.S:1271 yılında taht’a çıkmıştı. Taht’a çıkınca Melik Mansur unvanını aldı. H: 680; M: 1273 yılında Moğolları yenmiş, dört yıl sonra Haçlıları da bozmuştu. Frenklerin elinde bulunan Trablus Şam’ı H: 688; M.S: 1281 yılında kurtarmıştı. Akka’yı almaya giderken yolda ölmüştür. sh: 96

35} KET BOĞA: Mısırda devlet kurmuş olan Türk Kölemenlerinin onuncu Kaan’ı/Sultanıdır; cesur ve adaletli imiş.  İki yıl kadar hükümet ettikten sonra H: 702; M.S:1295 yılında ölmüştür. sh: 98

{NOT: KET sözü, bizim şimdi GİT şeklinde söylediğimiz söz olsa gerek. Bu söz BOĞA ile söylendiği zaman; GİDEN BOĞA, YÜRÜYEN BOĞA anlamına gelmelidir. Bu tıpkı; Kızılderili Türklerin: “OTURAN BOĞA” sözüne benziyor.} Bilge Ata

36} KÖZEL>GÜZEL: Mısırda yaşamış olan Abbasi Halifelerinden Mutadıd Billah’ın anasıdır. Gerçekten güzel bir Türk kızı imiş. sh: 101

37} LAÇİN: El-Melik, el- Mansur unvanını almış olan Mısır Kölemen Türk hükümdarlarındandır. Ket Boğa’yı indirerek Taht’a çıkmış, iki yıl hüküm sürdükten sonra bir gün akşam namazı kılarken köleleri tarafından öldürülmüştür. sh: 102

{NOT: LAÇİN; Yırtıcı, bir kuştur. Bu kuşa LATİN de denir. Ç ile t bir birlerinin yerinde kullanılır. Buna gör LATİN denilen ulus’un adı öz be öz Türkçedir.} bilge Ata 

38} MENGÜ TİMUR: Batuhan’ın torunudur. Babası TOĞAN HAN’DIR. İstanbul üzerine yürümüş, Doğu Roma Kıralı korkusundan yalvararak geri döndürmüştür. Mısır hükümdarlarından  {Melik Nasır Muhammed{ zamanında Hükümet Naibi olan bir Türk Bey’inin adı da MENGÜ TİMUR imiş. sh: 103

“NOT: MENGÜ sözünü şimdi BENGİ şeklinde yazıyoruz. Mengü, Bengi ebedi anlamınadır. Timur, Temir, Temür sözlerini şimdi Demir olarak kullanıyoruz. MEGÜ DEMİR: EBEDİ DEMİR demektir.} Bilge Ata

39} MUTLU: Mısır Firavunlarından İkinci Ramses zamanında yaşamış olan bir Hitit Türk Hükümdarıdır. Mısır hükümdarı ile bir antlaşma yapmıştı. Suriye’de Mısırlılarla kavga etmeye hazırlandığı sırada askerler tarafından Öldürülmüş, yerine kardaşı Hati SARU/SARI geçmiştir. {İçil tarihi-naklen} sh: 104

40} MENGLİ BOĞA: MANGALAY BOĞA:

Mısır Sultanlarından {Melik Şaban}’ın zamanında Atabeylik etmiş bir Türk’tür. H: 773, M.S: 1366 da öldü. sh: 104

{NOT: MENG: Türkçede, BEN, Mengli: Benli, beni olan anlamına.}Bilge Ata

41} MANTAŞ> MENTEŞ> MENTEŞE; Mısırda hüküm sürmüş Türk Kölemenlerinden {Sultan Barkuk} zamanında şöhret kazanmış olan Türklerdendir. Yal Boğa {En-Nasıri} ile Sultan Barkuk’un zararına olarak birleşmişlerdi. Arap Şeyhi Nuayr ile de birleşmişti. Fakat Arap şeyhi hainlik ederek Mantaş’ın hile ile başını kesip Sultan’a gönderdi. sh: 105

{NOT: Menteşe Oğulları, Menteşe Beyliği tarihte önemli işler yaptı. Mentşe Oğullarının bir merkezi olan Milas’ta bir konakları şimdi Öğretmen Evi olarak kullanılmakta iken 6 yedi yıl önce orada birkaç gün kalmıştım.}} Bilge Ata

42} YELBAY>YEL BEY: Mısırda hüküm sürmüş olan Kölemen Türklerindendir. 75 gün kadar hüküm sürdükten sonra askerler tarafından taht’tan indirilmiştir. sh: 110

43} YAL BOĞA: Mısır padişahlarından {Melik el- Eşraf Ebi’l Meali} devrinde yüze çıkan bir Türk’tür. Hükümetin her işini eline geçirdi. Melik Mansur’u taht’tan indiren budur. Halk H: 768; M.S: 1361 yılında karışıklık çıkararak öldürmüşlerdir. sh: 110

44} YALBOĞA: Mısırda bu adda bir Türk daha gelmiştir. Buna En-Nasıri de denir. Sultan Barkuk’la kavgası vardır. Halep valisiydi. sh: 110

{NOT: Bu Yalboğa, Ramazanoğlu Beyliği sırasında Adana’ya gelmiş, pek çok yeri yakmış-yıkmış idi.} Bilge Ata

45} YAŞ BEY: Mısır Kölemenlerinden Melik Eşref Kaid Bay zamanında Baş Kumandanlık yapmış Türk’tür. Uzun Hasan’ın oğlu Yakup Bey tarafından Ruha/Urfa da muhafız bulunan Bayındır Bey eliyle H: 885; M: 1378 yılında öldürülmüştür. Yaş Bey, Genç Bey demektir. sh:110 ” 1

“Hicri. 652. M.S: 1255 yılında Mısır’ın ileri gelenleri ile komutanları, daha önce Melik El-Salih Eyyub’un kölesi olan TÜRKMEN İzzeddin’i Mısır Sultanı yaptılar. {El-Muiz} unvanını aldı. O tarihten beri Mısırda saltanat Kölemenlerin eline geçti. Eyyub oğullarının nüfuzları kalktı. Egemenlikleri sona erdi.” 2

………………………………………………….  

1} Atalay age: syafalar yazılıdır.

2} Şerefhan Şerefname ant Yayınları 1971 İstanbul. Arapçadan çeviren M. Emin Bozarslan Sh: 97-98              

O devirde Halep’te hüküm sürmüş olan Türk soylulardan pek çoğunun adlarını yazabiliriz. Son olarak şu üçünü daha yazalım:

 

ALTUNBOĞA

UTRUŞ

          ARSLANTAŞ

 

          Görüldüğü üzere Melik El-Salih döneminde büyük çalkantılar içine sürüklenen Mısırda ileri gelenler ve bütün komutanlar birleşerek yönetimi Türkmen İzzettin’in eline teslim ediyorlar. İzzettin daha önce El-Salih’in kölesi idi. Bunu yadırgamamak gerekir. Evrenlerin Efendisi Hz. Muhammed {sav} Efendimizin sahabelerinden birisi de Selman El-Farisi idi. Bu Sahabe kendi ülkesinde bir prens idi. Hendek Savaşı bu zatın teklifi üzerine icra edilmiştir. İşte Kölemen Türklerinin Mısırı yönetmeye başlamaları böyle çalkantılı bir ortamda başlamış, Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır’ı fethetmesine kadar kesintisiz olarak sürmüştür.

Yukarıdaki belgede Türklerin Firavun Ramses döneminde dahi Mısırda egemen konumda oldukları açıkça görülüyor. Türkleri sadece Orta Asya’da yaşamış, bir Ulus olarak düşünmek, insanlık tarihini körlemesine tanımakla eş değerdedir.

Yukarıdan beri listesini yaptığımız MEMLUK/KÖLEMEN Sultanlarının/Kaanlarının adları öz be öz Türkçedir. Şu listeyi dikkatle izleyenler, konunun nasıl çarpıtılmış olduğunu açıkça göreceklerdir. Hiçbir tevile hacet bırakmayacak bir açıklık ve yalınlıkla MEMLUK/KÖLEMEN Sultanlarının/Kaanlarının adları Türkçe olduğu gibi kendileri de öteki yönetici, bey ve paşaların adları dahi Türkçe, kendileri Türk’tür.

Yavuz Sultan Selim, Mısırda Kölemen Türk Devletini yıkmıştır.  Yukarıda açıkladığımız listede görüleceği üzere Mısır Memluk/Kölemen Devletinin bütün Kaanlarının/Hakanları/ Sultanları Kıpçak Türkleridir.

 

 

                                                                    14/Aralık 2011

                                                           Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

                                                               Bilge Ata-Eğitimci Yazar   

                                                                 Teolog-Kökenbilimci   

                  Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅

 

 

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar