Bilge Ata  
Site ii arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Kken Bilimi   |   Gncel Makaleler   |   Aratrmalar   |   Belgeler   |   Hakkmzda   |   letiim
 
 
 

 
Anket
Amerikallarn Kzlderililere yapt soykrm hakknda ne dnyorsunuz?
 Evet Soykrm yapmtr
 Hayr Yapmamtr
 Ksmi olarak soykrm yapmtr

 
 
Ziyareti statistikleri
Aktif: 10
Bugn: 95
Toplam: 1.118.668
 

Evren Yaratl An

 

EVREN KEND VARLIININ SEBEB OLAMAZ

 

Evren ve evrendeki varlklar yaratlmtr.

Bilginler,  Yaratl Yasalarn pek ok kere snadlar.

Kendiliinden olma, kendi kendine olma, tesadfen olma gibi szler, bilim d varsaymlardr.

 

1-Evrende bir eyin, bir varln baka bir eyi, yokken var edebilmesi iin, var edenin,

var ettii eyden akll ve zeki olmas gerekir.

2-Evrende bir eyin baka bir eyi yokken var edebilmesi iin, var edenin, var ettii eyin, dnda olmas gerekir.

3-Evrende bir eyin baka bir eyi yokken var edebilmesi iin, var edenin, var ettii eyden stn olmas gerekir.

4-Evrende bir eyin baka eyi yokken var edebilmesi iin, var edenin

Mutlak irade sahibi olmas gerekir.

5-Evrende bir eyin baka nesneleri yokken var edebilmesi iin, o eylerden ncesiz, ezeli olmas gerekir.

6-Evrende bir eyin baka nesneleri yaratmas iin, sonsuz, ebedi olmas gerekir.

 

MUTLAK YOKLUK

 

Mutlak yokluk, hi bir zaman var olmayan ve hi bir zaman var olmayacak olan demektir. rnek:

Allahtan baka tanr-ilah yoktur, var olmas muhaldir.

Yokluk; Yaratan tarafndan yaratlma alanna ve imknna sahip olabilecek olan demektir.

Bu evren yokluktan yaratld.

Allah varlktan nce yokluu, aydnlktan nce karanl, dirimden nce lm yaratt.

Allah nce yokluu yaratt.

Evrenler, te evrenler yoktu. Evren yokken iindekiler de yoktu

Allah var olmalarn diledi, onlar var oldu.

Evren karanlkt, gne ve ay gibi kandillerle aydnlatt.

imdi uzay aralar kozmik yolculuklarnda karanlk evrende yol alyorlar.

Allah nce lm, yani yokluu yaratt.

Yok olandan evreni, evrenden nesneleri yaratt.

Nesnelerden dnyay, dnyada topra yaratt.

Allah topraktan Ademi, Ademden Havay, {Avay, Amay, Anay} yaratt. Her ikisinden de kii olunu, Ademin soyunu yaratt.

Allah Adem ve Amay Anay yarattktan sonra kiiolunun yaratln Ademin dl ile Ama-nn, Ana-nn yumurtasna balad.

Kioluna oalma, treme yasasn yaptrd.

 

 

 

Yukarda ana ilkeye dikkatle baktmzda evrende hi bir ey yokken kendi kendine kendiliinden veya kendi kendini yaratt diyemeyiz. Bu gerei, bilimsel temellere oturtmak iin ana balk konulmutur. Bu nemli belgelere hepimizin bilecei rneklemelerle yant vermek mmkndr. RNEKLEME:

 

Bilgisayar dediimiz aygt kendisini yine kendisi var etmi olsayd, yani bilgisayar kendisini kendisi yaratsayd o zaman;

1-Bilgisayarn, bilgisayardan akll ve zeki olmas gerekirdi.

2-Bilgisayarn, bilgisayarn dnda olmas gerekirdi.

3-Bilgisayarn, bilgisayardan stn olmas gerekirdi.

Oysa; aadaki karlatrmay dikkatle incelersek baknz nasl bir sonuca ulayoruz?

1-Bilgisayar, ne kendisinden akll ne de kendisinden zekidir.

2-Bilgisayar, bilgisayarn zaten kendisidir. nk bilgisayar, bilgisayarn dnda deildir. Bilgisayar, bilgisayarn iindedir.

3-Bilgisayar, bilgisayardan ne stndr ne aadr.

Bazlarmzn aklna bu son maddede bilgisayarn bilgisayardan stn olmad savn incelerken; Daha gelimi bilgisayarlar kyor., diye dnenler olursa, bu dnmelerin bir yanlmadan kaynaklandn syleyebiliriz. nk bizim burada incelediimiz esas konumuz, bilgisayarn kendisinden stn veya aa olmamas konusudur. Daha gelimi bilgisayar da kendisinden stn deildir. Bu itibarla:                                                                                       

 

1-Bilgisayar, akll ve zeki biri tarafndan yaplmtr.

2-Bilgisayar yapan, bilgisayarn dndadr.

3-Bilgisayar yapan, bilgisayardan stndr.

 

Grlyorki:

1-Bilgisayar yapan mhendisler, bilgisayardan aklldr. 

2-Bilgisayar yapan, mhendisler bilgisayarn iinde deil dndadr.

3-Bilgisayar yapan, mhendisler bilgisayardan stndr.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Eer evren, kendisini kendisi yaratm olsayd veya kendi kendine var olmu olsayd, o zaman yukardaki lye vurduumuzda evrenin evrenden akll ve zeki olmas gerekirdi. Oysa evren, ne kendisinden aklldr ne de zekidir. Aslnda evrende akl ve zek da yoktur.

nk evreni yneten yasalar, evrenin dndaki bir g tarafndan evrene konulmutur. ayet evren kendi kendini yaratsayd veya kendi kendine var olmu olsayd, bu tespitlerimize gre evren, evrenin dnda bir g olmas gerekirdi. Oysa evren: ETTR evrendir. Evren, evrenin ne iindedir, ne dndadr. Yine bu belgelere gre eer evren, kendi kendisini var etseydi veya kendi kendine var olsayd, o durumda evrenin bu kadar gl evren yasalarn koymas iin evrenin kendisi, kendisinden stn olmas gerekirdi. Halbuki  evren= {denktir} evrendir.

 

Evreni Varken yok olmaz, yokken var olmaz diye nitelemek evrenin var olu gereine aykrdr. Evreni varken yok olmaz olarak tasavvur etmek ve onu bu niteliklerle nitelendirmek evrene balangszlk ve sonsuzluk nitelii yklemek olur ki, bu da evrenin tanrlatrlmas anlamna gelir. O zaman ba ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi olan bir evrenin iinde lml, dirimli, yanan, yok olan, tkenen, buharlaan gazlar, katlar bulunmazd. nk ezeli ve ebedi olan deimez, deitirilemez, bir halden baka bir hale girmez sfatlaryla sfatlanmtr. Bu durumda evren, kendisi ezeli ve ebedi olacak, deimeyecek, bir halden baka bir hale girmeyecek, niteliklerinde ve zatnda hi bir deiiklik olmayacak, ama bir taraftan genileyecek br taraftan bozulanlar, prsyen, slpyenleri, yok olanlar, yaklanlar cevherinde barndracak. Bu, gerekten utan verici bir dncedir.

Evrene balangszlk ve sonsuzluk, ezeli ve ebedi sfatlar yklendii takdirde hem evren ve hem de evren yasalarnn bizzat zaruri/zorunlu olmalar, yani zorunlu yasalar olmalar gerekir. Zaruri/zorunlu teriminin iyi anlalmas iin, bu terimin ykleminin de iyi anlalmas lazmdr. Zaruri terimi: {o olmadka hibir ey olmaz. yahut, onun varl zaruridir dediimizde onun varl, baka birinin varlna muhta olmadan var-dr.} demi oluyoruz. u duruma gre gerek tabiat/doa yasalar ve gerekse evrensel yasalarn varlklar bizzat zaruri/zorunlu olmak icap eder.  Yani evren, kendi kendine varsa, evrenin yasalar da kendi kendine vardr demektir. Evrenin bal bulunduu yasalarn bizzat zaruri/zorunlu olmalar halinde o zaman evren, zorunlu deildir. Zorunlu olamaz. nk ya evren zaruridir/zorunludur, yani kendi kendine olmutur ya evren yasalar kendi kendine olmutur. ayet evren bizzat var ise, yani varl kendinden ise o zaman evreni kuatan yasalar, kendi kendine olmamtr.

Eer evren yasalar bizzat var ise, yani varl kendinden ise, o zaman evren, sonradan yaratlmtr. Aslnda evren yasalar, evrene hkmetmektedir. Ktle ekim etkileri, merkez ka gleri ve daha nice milyon yasalar evreni ynetmekte ve evrenin iinde bulunan btn varlklar bir arada tutmakta, evrenin kmesini engellemektedir. Evren yasalar, ilevini kaybettii, grevini tamamlad andan itibaren, evreni dengede, bir arada tutan evrensel bir g kalmayaca iin evren kecektir. te buna kyamet diyoruz. u halde evren, evrensel yasalar tarafndan ynetiliyor demektir. yleyse, evren yasalar tarafndan ynetilen bir evrenin, ezeli ve ebedi olmas, yani kendi kendini yaratm olmas bilimsel olarak imkn ddr.

Evren yasalarna gelince, evren yasalar, evrenle birlikte yaratlmtr. yleyse, yaratlm olan evrenin yasalar da yaratlmtr. nk evren yasalarnn evrenin dnda olmalar, evrenden sonra var olmalar, evrenden nce olmalar da mmkn deildir. Evren, yaratlrken, yasalar da kendisi ile yaratlmtr. nk evren, hz, suret/form, ekil, zaman, hareket, hz ve yasalar birlikte ve ayn anda yaratlmtr.

Evren yasalarn evrenden alrsanz, ne evren kalr ne yasalar kalr. Evren yasalar evrene hkmettiine gre, bu yasalar evrenden gldr. nk bir eye hkmeden ona egemen olan, hkmettiinden daha stndr. Buna gre evren yasalar ve evren: nl ve sonlu olduuna gre evrenden stn, evrenin dnda bir varln bunlar yaratm olmas hem bilimsel hem aklen ortaya konulmu oluyor.

Bizzat var olmak, hibir eye muhta olmamak, her eyin kendisine muhta olmas, deimez, vazgeilmez niteliklere sahip olmas, evren hakknda kullanlamaz. nk evren, Huble veya krmzya kayma Yasasna gre: 180.000 km/s genilemektedir. Genileme demek, bir halden baka bir hale girmek, yani deimektir. Balangszlk ve sonsuzluk sfat, deimemeyi zorunlu klar.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

G ELMZLE BZ KURDUK. BZ G GENLETYORUZ, {GENLETMEKTEYZ.} Zariyat 51/47

Ezeli ve ebedi olan ise, blnmez, paralanmaz, eskimez, prsmez, yenilenmez, deitirilemez, deiiklie uratlmaz, rmez, halden hale girmez, uyumaz, uyuklamaz, bymez, klmez, ksalmaz, uzamaz, irkilmez, durmaz. Bu nitelikler ezeli ve ebedi olmayanda bulunmaz.

Evrenin bir baka zellii de bir mekn kaplam olmasdr. Madde; meknda yer tutan olarak tarif edilir. Gerek bizler, gerek dnyamz ve gerekse evrenin iindeki btn varlklar bir meknda yer tutuyorlar. Bu meknn ad da evrendir. yleyse evren, bir meknlar manzumesi, meknlarn mekndr. Kendisi de bir meknda yer tutmaktadr.  Eer evren kendi kendine veya tesadfen var olmu olsayd, Meknlar iinde barndrmamas, meknda yer tutmamas gerekir. Oysa evren, hem kendisi mekndr, hem kendisinde mekn tutulmaktadr. u hale gre evren, bir maddedir ve yaratlmtr. Kinat, yani evren, yaratlm bir varlktr. Onun bir balangc bir sonu vardr. Evrenin balangc bilim adamlarnca kayp radyasyonun-nmn- bulunmasyla 14.5= on drt buuk milyar yl nce yaratld belgelendi.

Biz ise bunlar, Kuran- Kerimin belli bir blmnden okuyucuya intikal ettirmi, sunmu bulunuyoruz. Evrenin ilk yaratld ann benzer bir modelini parack fiziiyle uraan bilginler ekirdek hzlandrclarnda temsili olarak yapmaya uramlar ve yakn bir lekle bunu ortaya koymulardr.

Fizikilerin parack hzlandrclarnda elde ettikleri; 5.000 GeV luk enerji dzeylerinde elde ettikleri bilgilerle, daha yksek 1015 GuVluk enerji dzeylerinde neler olabileceini tahmin edebilmektedir. te bu bilgilerin yardmyla, kinatn ilk yaratl anndaki ok yksek scaklk altnda, proton, ntron, elektron, ntrino, foton, kuark, lepto-kuark vs. gibi temel paracklarn nasl davranacaklarn sadece teorik olarak deil, empirik/deneysel olarak da kestirebilmektedirler. Yeni parack hzlandrclarnda geici bir an ilk yaratl anndan hemen sonrasnda, balangtan bir saniyenin milyon x milyon annda biri kadar minik bir zaman sonrasn astronomik scaklklarna ulamak, ilk patlamadaki artlar geici bir sre taklit etmek mmkn olmaktadr.

u an evrende bulunan btn elementler ve atomlar bu Bing Bang srasnda yaratlmlardr. nl kimyac Lavuisierin Madde yok olmaz, kaybolmaz ve yine yeniden yoktan yaratlmaz diye formlletirdii madde ve enerji korunum yasas, Big Bang sonras iin geerlidir. Artk Lavuisierin {Lavaziye}nin bu kanunu da maddeyi enerjiye, enerjiyi maddeye evirdiimiz gnlerle birlikte geerliliini yitirmitir.

Evrenin ezeli, balangsz olmadnn birok kantlar vardr. Bunlarn banda da, Elementlerin yar mr tabir edilen bozulmadr. Atom dnyasnn en dayankl birinci temel maddi partikl kabul edilen protonun bile yar mre sahip olduunu biliyoruz. Her ne kadar protonun yar mr, kinatn ya kadar uzunsa da, bu bile maddenin ezeli olmadnn en net cevabdr.

Uzmanlar; Planck sabitesinden, k hz sabitesinden ve gravitasyon sabitesinden yararlanarak zaman, mekn ve enerjinin blnmez en kk birimini hesapladlar. En kk zaman aral olarak 10-43 saniyeyi buldular. te bilim adamlar doumdan {evrenin yaratlma anndan} hemen sonras iin 10-43 saniye gibi ok minik bir zaman sonras iin tahminlerde bulunmaya cesaret edebilmektedirler. Dedik ya, tahmin veya senaryo T=0 annn her eyin balangc ve yaratl an olarak bilmekteyiz. te imdi yaratl baladktan bir saniyenin 1043 saniye sonrasnda olup bitenlerin en son rtulanm senaryolarn aada bulacaksnz.

Yaratltan 10-43 saniye sonra; artk enerji, zaman rakamsal olarak tarif edilmeye, mekn da boyut olarak hesaplanr duruma gelmitir.

Elektro manyetik kuvvet ile zayf nkleer kuvvet birbirinden ayr ayr grlmeye baladnda, balangta saniyenin milyonda biri kadar bir zaman gemi, scaklk da; 1013 K0 ye dm bulunmaktayd. Bu dnemde Kuarklar er er birlemeye balamlar, proton ve ntronlar, yani nkleonlar varlk sahnesine kmaya balamlardr. Bu dnemden nce evren, det bir Kuark orbasyd. Bu kozmik orbadaki hadronlar (nkleon ve mezonlar) aa yukar eit saydayd. Baryonlar, {ar hadronlar, proton ve ntronun kararsz ekilleri}nin saysnn anti baryonlara milyarda bir oranda fazla olduunu sylemitir. Baryonlarla kart baryonlar birbirlerini ikier ikier yok etmekte ve ok yksek enerjili gamma fotonlar da maddeleerek, baryon-antibaryon iftlerini vermektedir. {Tanrya Koan Fizik Sadettin MERDN Tima yay. stanbul 1998. Sh. 269kadar}

 

                                                                     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                     

                                                            كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

Dnya zerinde olanlar fanidir./lmldr.Rahman 55/26

                                                            بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                

                                           وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  

Sadece, senin Cell ve kram Sahibi olan Rabbinin Zt- bkidir. Rahman 55/27  

 

Parack fiziinin verdii bilgiye gre evrende en kk paracklar birbirleriyle srekli etkileim ve karlkl takas yapmak zere programlanmlardr. En kk paracklar, bir yandan lrken dier yandan da diriltilirler. Bu yaratl ve yok olu, evrenin temelini tekil eder. Evrendeki kk paracklarn zamann en kk bir dilimi saylan saniyelerin bile zemedii bir zaman aralnda srekli olarak var edilmesi ve yok edilmesi srekli yaratltr.

                                                                                                   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                             

                                                                        الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ                                    

O, yle bir Allahtr ki, sizlere yeil aatan od/ate karandr. imdi sizler o odu/atei yakp duruyorsunuz. Yasin 36/80

 

{Bu ayeti yorumlayan Dr. Haluk Nurbakiyi rahmetle anyorum.}

Yeil aa oksijen retir. Biz onu karbondioksite eviririz. Karbondioksit, tekrar aaca gider, aa tekrar oksijene evirir. Biz oksijeni yakarz. Aldmz her nefeste yeil aacn kard oksijeni yakt olarak kullanrz. Bu, hem yaratma ve hem yok etmenin her an yaadmz bilimsel bir belgesidir. Evrenin kk paracklardan meydana geldii ise bir gerektir. u hale gre evren srekli bir yaratl ve yok ediliten ibarettir. Bu durumu canllarla karlatrdmzda canllar iin dou ve l terimlerini kullanrz. Bu anlamda madde iin de kullanlabilecek bir terim saylmaldr. Srekli Yaratl Yasasnn en nemli belgelerinden birisi de iinde yaadmz zaman faktrdr. Zaman evrenle birlikte Yaratlm bir boyuttur.  Einstein 1905 ylnda zel zafiyet/zel Ballk Kuramyla zaman 4.nc Boyut olarak aklamtr. Dnyann gne evresinde ve kendi ekseninde yapm olduu her bir dn ve saln hareketi, zamann addr. Dnya, kendi evresindeki dnn 23 saat 56 dakika 4 saniyede yapar. Gne evresindeki dolanm ve salnm hareketini 365 gn 5 saat 48 dakika 46 saniyede tamamlar. te bizim iin zaman budur. Yani dnya zaman, dnyann gne evresinde ve kendi ekseninde her bir saniyede, kilometre cinsinden ald yol demektir. Bu da 29.800 kilometre/sn.ye eittir. u hale gre dnya ve evren ve te evrenler, her biri yaratlrken zaman, hareket, form/ekil, hz ve enerji/g ile birlikte yaratlmlardr. Bunlar birbirinden ayramayz. ayet zaman varsa, zamann var olmas iin de bir mekn gereklidir. Zamann varln gstermesi iin bir evren ve evrenin iindeki dnya gibi varlklar gereklidir. Dnyann zamandan ayr dnlmesi, bilimsel olarak mmkn deildir. Dnyay dnmeden, dnmeyi yrngeden, yrngeyi gneten, gnei ve Dnyay merkez ka gcnden ve ktle ekim etkilerinden soyutlayamayz. Form/ekil maddenin biimidir. Ama madde sadece biimden mi ibarettir? Maddeyi enerjiden, gten ve hareketten soyutladmz zaman madde de kalmaz, ekilde kalmaz. Gnei Samanyolundan Samanyolunu evrenden, evreni genilemekten ayr dnmek varl inkr etmektir. Zaman meknsz, mekn zamansz akamaz. Her saniye, her salisede zaman tkenmekte ve yeniden yeni bir zaman domaktadr. Yani her bir santimetre, metre ve kilometrelerde geride kalan zaman lmekte ve her bir saniyede yeni bir mesafe bir adm, bir hareket ve zaman domaktadr. u hale gre zaman ve mekn, srekli olarak yaratlmakta ve yok edilmektedir.

                                                                                              بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                          

                                          يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ                         

Gklerde ve yerde olanlar, her eyi Ondan isterler. O, her an kinata/evrene tasarruf etmektedir. Rahman 55/29

                                                                                 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                    

 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ           

 

Hepinizin dn Onadr. Allahn vaadi/sz hak ve gerektir. Gerek u ki, Allah, nce yaratr sonra yaratmaya devam eder. Bunu da inanp yararl i yapanlara adaletle vermek iin yapar. O, kfredenlere,/inkrclara gelince ite onlara, kzgn bir iecek ve elemli bir azap vardr. Bu, onlarn inkrlarndan trdr. Yunus 10/4

                                                                            بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                     

                                                 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ          

Allah nce yaratr, sonra yaratmay iade eder, yeniler, tretir sonra siz ona dneceksiniz. Rum 30/11

 

Evrende paracklarn srekli olarak yok olmalar ve yeniden var olmalar, onlarn kendi iradeleriyle olacak bir i deildir. nk hi olmayann hilikten kendi abasyla, aklyla, zeksyla, iradesiyle kendi kendini var etmesi mmkn deildir. Yokolan bir eyin yokken var olmas, kendi abasyla olmu olsayd, byle bir i bilimsellie aykr olurdu. nk yok olan bir eyin, yani hiin gayreti, abas, akl, zeks, gc, kudreti de hitir. Hi dediimizin, varl da hitir. yleyse hiin, yani yok olann gayretinden, zeksndan bahsedilmesi bilimsel bilgiye aykrdr. Bunlarn kendilerini yeniden yaratmalarndan, var etmelerinden sz edilmez. nk evrende byle bir kavram yoktur.

Evrendekiler yokluktan varlk lemine bir plan ve programla ve gl bir iradeyle kmlardr. Evreni ve te evrenleri ve bunlarn iindekileri yaratmay murad eden, evrenin dnda, evrenden stn, evrenden gl, evrenden akll bir Yaratcnn bu evreni Yaratmas, Yaratcnn Mutlak iradesinin sonucudur. 

 

BU YARATICI: ALLAH ZLCELLDR.

 

Temmuz 2002

Rstem KOCADURMUOLU

Eitimci Yazar-Teolog-Kkenbilimci

Bilgeata-Ξ̲̅ TRKYE Ξ̲̅

 

Kaynak: Yzleme Doktrini. Rstem KOCADURMUOLU-Zirve Basmevi. Adana 2002.Gncellenmi alnt.

 

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tm Haklar Sakldr.   Son Gncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarm & Kodlama: ER-AY Bilgisayar