Bilge Ata  
Site ii arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Kken Bilimi   |   Gncel Makaleler   |   Aratrmalar   |   Belgeler   |   Hakkmzda   |   letiim
 
 
 

 
Anket
Amerikallarn Kzlderililere yapt soykrm hakknda ne dnyorsunuz?
 Evet Soykrm yapmtr
 Hayr Yapmamtr
 Ksmi olarak soykrm yapmtr

 
 
Ziyareti statistikleri
Aktif: 36
Bugn: 164
Toplam: 1.118.143
 

LNK=LK

 

ALINAN TRK TARH

 

LNK=LK

 

LNK sz ile ilgili belgeler aada sunuldu. ngilizce LNK sz Avrupal dillerin z mal olduu sanlmaktadr. Link sznn kken almasn inceledikten sonra bu szn kkeninin ve gerek sahibinin Trk dili olduu apak ortaya kacaktr. Link szyle ilgili olarak yaptmz kken almasnda, LNK sznn z be z Trke LK sznden ANGLOLARLA, BRNTLRDE korunup kald, belgelerle ortaya karld.

 

LNK EVRLER:

 

sim:

Link, balant: connection, link, connect, coupling, communication,

Link, ba: bond, link, vineyard, ligament, connection, tir

Link, halka: ring, circle, link, coil, annulus, hoop

Link, eklem: joint, articulation, arthrosis, knuckle, linkage, link

Link, Kol dmesi: cuffink

Link, meale: falmbeau, cresset, link

 

Fiil

Link, balamak: connect, hook up, tie, bind, link, attach

Link, balant kurmak: link up, link, make contact estabilish a connection with, correlate, relate

Link, ulamak: link

Link, eklemek: add, insert, attach, appent, supplement, link

Link, birlemek: unite, converge, merge, meld, combine, link

Link, Eklenmek: be added, link, supervene. {Google eviri.}

 

LNK ile ilgili olarak yukarya aldmz belgeler ngilizceden alnmadr. Bu metinlerde grld zere LNK sz, kol dmesi, balamak, birletirmek, eklemek, ulamak, bir birine tutturmak, ilitirmek gibi anlamlar iermekte olduu metinlerin incelenmesinden anlalmaktadr. Aada yaynlayacamz Trk diliyle ilgili kadim belgelerle, devrimizdeki belgelerin incelenmesinden de anlalaca zere LNK sz, Trke LK sznn az bir deiiminden ibaret olduu apak grlecektir. Ben ahsen bu LK sznn iinde bir N harfinin varlna inanyorum. N harfi terennm, musiki, ninni gibi bir gzellik verir. LK szne N harfini kattmzda LNK ekline girer.

Bu tr dil, etimologi, yaztlar, tamgalar, GEN almalarn gren Trk ocuklarndan bazlar: Her eyi, herkesi Trk m yapacaksnz? diye sormaktalar. Bizim hibir eyi, hibir kimseyi Trk yapmak gibi bir art niyetimiz yoktur. Buna gerek te yoktur. krler olsun Trkler imdilik Avrupallarn aksine doum yapyorlar. leride aykr propagandalarn etkisiyle genlerimiz dourmay keserlerse, o da Milletimizin sonu olur. Bunun tersi de olabilir. Trkiye tohumluk ihtiyacn srailden karlyor. Orada art niyetli baz kiilerin, tohumluklarn iine ksrlk geni, kartrmalar veya mr ksaltan, akl eksilten, bakaca hastalklar tetikleyen karmlarn eklenip eklenmemesi hakknda Trk Milleti ok tedirgindir.

Gerek u ki, Dnyada 350-400 milyon dolaynda Trk yaamaktadr. Alt Bamsz Trk Cumhuriyeti BM de  Temsil edilmektedir. On be kadar devlet statsnde Trk topluluklar vardr. Bizim kimseyi Trk yapmamza gerek olmad gibi, Trk GENTNN karmasn da istemeyiz. Her millet yerinde sa olsun. Onlar bize ilimezse, biz onlara zaten ilimeyiz.

Bizim tezimiz insanln tek bir atadan, tek bir anadan tredii eklindedir. Uzun bin yllar, insanlk Tek Millet, Tek Dil olarak yaad. te bu Tek Millet, Tek Dil, devri Trk devridir. Daha sona Tanr Teala Tek Milletli dneme son vererek oklu milletleri yaratt. Bu oklu milletler, Trk Milletinin boy ve oymaklarnn GEN ve DNA larnn deitirilmesiyle yapld. GEN-lerii deitirlen milletlere yeni diller, yeni dil kurallar, yeni GEN-LER, yeni DNA-LAR verildi. Yeni milletlerin renkleri, ekilleri, davranlar da deitirildi.

te bizim almamz, dnk ve bugnk uluslarn dillerini, GEN-lerini, DNA-larn inceleyerek, bunlarn kadim Trk boy ve oymaklarndan dntklerini, yani insanln kkeninin, atasnn Trk Milleti olduunu aratrp ortaya karmaktr. Dnyann en eski kavmi saylan inlilerin bile tarihleri en ok be, bilemedin alt bin yldan geriye gtrlemiyor. in dili, dnya uluslarnn dillerinde ok nadir olarak grlebildii halde, Trke szler, kadim devir- n devir- uluslaryla, gnmzn uluslarnn dillerinde azna kadar dolup tayor. Dnyann en eski medeniyeti sanlan Roma, Grek-Yonan Medeniyetlerinin varp dayand kkenin Trk Medeniyeti olduu hakknda artk bilim dnyas, suskunluunu bozmaktadr. Romann medeniyet kkeni ETRSK, KUMAN-KOMMENOS- KUMANO- Trkleridir. Yunann Medeniyet kayna ise Pelask, Karduk, Arhunt, rkunt, Lelek, Brint Trk boy ve oymaklardr. Drt bin yl nce ne Roma, ne Yonan vard. O zamanlar sadece Trkler vard.

Dnya uluslarnn dillerini incelediimizde azna kadar Trke szlerle dolup tatn gryoruz. Bu sadece Yonan ile Roma ile de snrl deildir. Kuran Kerime baktmzda, alacak kadar ok; Trke szlerin var olduunu gryoruz.  Trkleri 1071 Malazgirt Sava srasnda Anadoluya gelmi, ondan nce Orta Asyadan kmam sayan Trk dmanlar, bu tarih hrszln btn dnyaya kabul ettirmilerdir. Eer bu yle olmu olsayd Tevrat, ncil ve Kurandaki Trke szler bu kutsal kitaplara nereden girmilerdi? Oysa Tevrat sz Trke olduu gibi, srail, Sleyman, Musa, sa, szleri de Trkedir. Tevrat ile srail szleri www.bilgeata.com web sitemizde yayndadr.

ngilizce, Franszca, Latince, talyanca, Arapa, Farsa, Rusa, Yunanca, Almancann azna kadar Trke szlerle dolu olmas ne tesadfle, ne sz sze benzer tekerlemesiyle aklanamaz.

 

lik. Ouzlarca. br Trkler yilik derler. Ouzcasndaki elif-e- harfi y den evrilmitir. {Divan Lgatit-Trk Kagarl Mahmut Tdk. Ankara 2006, C: 1, S: 72.}

iletmek: litirmek. Divan c:3, 427, 428

iletmek: iletmek, gtrmek. Divan c:1 214, 369, c:2, 263

ilikkapu ilitirilivermi anahtarsz alabilen kap. Divan c: 1, s: 92

ilinmek, tutulmak, yakalanmak. Divan C:1  204, 205, 206, c 2, 288, c:3: 358

 

ilimek: birbirine ilimek, atmak,

ilik,-gi {I} a, Giysi, yorgan, araf, yastk klf vb.nin gereken belirli yerlerine dmenin geirilebilmesi iin iplikle rlerek, para geirilerek veya biye ile yaplan kk yark. {Gncel Trke Szlk.}

ilik,-gi {II} a. Kemiklerin i boluklarn dolduran yal madde. {Gncel Trke Szlk}

ilik 1. Dme. 2. Yaka. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilik Sz gtrp getiren. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilik {I} [ilgi-4, ilig}: I. Dme. {Yukardinek *arkikaraa, Gcl *Yalva-Isparta; Gllce *Gmhacky-Amasya} {ilgi -4]: {Sakara *slahiye-Gaziantep} [ilig]: {Akba *Gdl Ankara} 2. Dme delii. {nn-Eskiehir}

3. Dme dikilen yer. {-Aksaray} 4. Aa uvaldz. {Sakara *slahiye Gaziantep} {BSTS/ Zanaat Terimleri szl 1976}

ilik {II} Samann ekilme zamannda arabaya taklan ulu yan diree balayan halka. {Yeilova Aksaray} {BSTS/ Zanaat Terimleri szl 1976}

ilmek,-gi {I a.}zlmesi kolay dm, ereti dm, ilmik {Gncel Trke szlk}

ilmek,-er {II}{-i} Hafif bir dm yaparak balamak. {Gncel Trke Szlk} 

ilmek,-er {III} {-e} hlk: Demek, dokunmak. {Gncel Trke Szlk}

ilmek 1. Dokunmak, demek, rastlamak.  {Gncel Trke Szlk}

ilmek odun ilimek. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmek iki paray bir birine dikmek.  {Trkiye Trkesi Azlar Szl} ilmek rmek, dikmek. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmek dokunmak, ilimek {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmek iki paray bir birine tutturmak, dikmek. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

 ilmik Dme {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmik ilmek, balamak {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmek; ilitirmek, balamak, teyelle tutturmak {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmik {I}  dokunmak, ilimek, tutulmak, taklmak {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

 

ukurovada yerlemi bizim Ouzlu Kay Boyu Karakelileri; atein tutumasna, yanmaya balamasna: ate iliti derler. Et sucuuna da ilikin derler. Bu sz herhalde et, baharat, barsak gibi nesnelerin birbirine kararak, birleerek yaplmasndan dolay byle denmi olmaldr.

Adanal Trk Halk Ozan Karacaolan da, ilik szn, yukardaki anlamlarda kullanmaktayd. Onun segh ark formunda bestelenen bu eseri aadadr:

 

Karacaolan emelerin

Gnl sevmez demelerin,

liklemi dmelerin,

zer elif elif diye

       Adanal Karacaolan

 

Link, meale: falmbeau, cresset, link

ilmek odun ilimek. {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

 

Link, halka: ring, circle, link, coil, annulus, hoop

ilik {II} Samann ekilme zamannda arabaya taklan ulu yan diree balayan halka. {Yeilova Aksaray} {BSTS/ Zanaat Terimleri szl 1976}

 

Link, balamak: connect, hook up, tie, bind, link, attach

Link, balant kurmak: link up, link, make contact estabilish a connection with, correlate, relate

Link, ulamak: link

Link, eklemek: add, insert, attach, appent, supplement, link

Link, birlemek: unite, converge, merge, meld, combine, link

Link, Eklenmek: be added, link, supervene.

 

ilmek,-er {II}{-i} Hafif bir dm yaparak balamak. {Gncel Trke Szlk} 

ilmik ilmek, balamak {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

ilmek; ilitirmek, balamak, teyelle tutturmak {Trkiye Trkesi Azlar Szl}

 

Grld zere Trke LK sz, ngilizce LNK sznn kkdr. Her ikisi ekil, anlam, kavram ve ierik bakmndan tpa tp benzerdirler. Bu szlerin hi birisi, Trkeden ngilizceye gemi ve girmi deildir. Bu szler, ngilizler henz ngiliz olmadan yani M.S: 5. Yz yldan nce ngilizler bir Cermen Oyma olan ANGLOlarla birleerek ANGLE, ANGLIZ, NGLZ NGLZ haline gelerek GEN ve DNAlar deimeden nce hem BRNTLERDE ve hem de ANGLOLARDA Trke olarak kullanlmaktayd. Konu hakknda geni aratrma yapacaklar lutfen www.bilgeata.com web sitemizde: BRNTLER tklaynz.  

Bizde okumu kesim, ngilizleri dnyann en eski, en kkl ulusu sanyor. Oysa ngilizin ngiliz haline gelmesi, ancak ve sadece M.S: 5. Yzylda olmutur. 5. Yzyldan nce dnyada ngiliz diye bir ulus yoktu. Baknz Redhouse Szl S: 29 ANGLO maddesi Geni ayrnt www.bilgeata.com  BRNTLER.

 

Ankara-Dikmen- 16-Eyll-2014

Rstem Kocadurmuolu

Eitimci Yazar-Teolog- Kkenbilimci

Bilgeata -Ξ̲̅ TRKYE Ξ̲̅

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tm Haklar Sakldr.   Son Gncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarm & Kodlama: ER-AY Bilgisayar