Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 34
Bugün: 162
Toplam: 1.118.141
 

taziye mi, taviz mi?

TAZİYE Mİ, TAVİZ Mİ?

 

Başbakan Recep Erdoğan, ne yapmak istiyor? Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan’a gitti de ne oldu? Ermeniler, hedeflerinden mi döndüler? Türkiye taviz verdikçe Ermeniler de karşı taviz mi veriyorlar?

Ermeni Hınçakyanlar ile Taşnaksutyun terör komitalarının Müslüman Türklere, Zazalara, Araplara, Kürtlere, Çerkezlere, Boşnaklara, Alevi ve Sünnilere uyguladıkları insanlık dışı vahşetleri yok mu sayacağız? Bu TAZİYE Mesajının sanki Müslüman Türkler ve öteki Müslüman topluluklar, Ermenilere zulüm yapmışlar da Başbakan da bunları görmüş ve bu yüzden TAZİYE dileklerini iletiyormuş görüntüsü vermesi, cidden talihsizlik olmuştur. 1915 döneminde Ermenilerin işledikleri : “ANADOLU MÜSLÜMAN TÜRK GENOCİDİ, URFA, MARAŞ, DİYARBAKIR, MARDİN, HAKKARİ, VAN, AĞRI, BİTLİS GENOCİDLERİYLE ÇUKUROVA GENOCİDİNİ görmezlikten gelebilir miyiz? Sanki Türkler Ermenilere kötülük yapmış görüntüsü uyandıracak olan bu TAZİYE mesajı, neyin habercisidir. Başbakanlığın TEK YANLI TAZİYE MESAJI, Ermeni isyanında, Ermenileri mağdur, Türkleri ve öteki Müslüman unsurları suçlu, konumuna sokmuştur. Bu TAZİYE, Ermeni teröristlerin Müslüman Türklerle öteki Müslüman unsurlara karşı giriştikleri hunharca işkencelerle, zulüm kırbaçları altında vahşi cinayetlerle öldürdükleri, mensuplarını yok sayma anlamını kazandırmamış mıdır?

Ermeniler, benim mensup olduğum Oğuz Soylu, Kayı Boylu Karakeçili Osmanlı Türklerinin yerleşkeleri olan Soysalı, Tumlu, Kırmıt, Isırganlı, Çukurkamış, Mercimek, Kastal, Çatalhöyük, Camuzağalı, Saygeçit, ve daha nice köy ve kasabaları yaktıkları, yıktıkları sırada, Merhume Anam Arzu Kocadumuş’un Halasının Kocası Pontik Ömer ile 18 yaşında iki aylık evli Oğlu İsmail’i, yani Halamın oğlunu, buğday kuyusunda üstlerine gaz dökerek diri diri yaktıklarını nasıl unutabiliriz? 15, yirmi yıl önce yeğenlerim, Ceyhan Kaymakamlığına bilgi vererek, şehitlerimizin yanık naaşlarını buğday kuyusundan çıkartarak, Soysalı Köy Sinliğine-mezarlığına- defnettiler.

Ermeni terör komitaları, Başbakan’ın kendi aile bireylerinden kaç kişiye bu menfur katliamları, gaddarlıkları yapmışlardır? Başbakan TAZİYE dileyecekse Türklerden, Zazalardan, Kürtlerden, Boşnaklardan, Araplardan, Alevilerden, Sünnilerden dilemliydi. Yüz yıl önceki vahşetlere denk bir vahşette  Karabağ’da yanşandı. Bir Azer Türk çocuğunun diri diri derisini yüzen Ermeni doktor, güya diri diri derisi yüzülen kişinin kaç dakikada öleceğini denemekteymiş. Başbakan TAZİYE dileyecekse, bu Karabağlı Azer Türk’ünün ailesinden ve Azerbaycan Türklerinden dilemeliydi. Başbakan Recep Erdoğan eğer ailesinde Ermeniler tarafından böyle gaddarca ölümlere uğrayanlar varsa, onlar adına TAZİYEDE bulunsun. Milletimizin hunharca katledilen, ateşlerde yakılan, karnında çocuk var mı diye karınları deşilen, nice köy ve kasaba sakinlerinin topluca yakılarak toplu sinliklere gömülen Türk ve Öteki kardeşlerimizin ölüleri adına TAZİYE kabul edilecekse buna ancak, Ermeni zulmüne uğrayanların vârisleri karar verebilir. Kimse, kimsenin ölüsüne kendisi gibi yanamaz.

“AĞLARSA ANAM AĞLAR, KALANI YALAN AĞLAR”  

Müslüman Halkların uğradığı zulüm ve işkenceleri, soykırımları yok saymak, hiçbir Devlet yetkilinsin görevi arasında olamaz, olmamalıdır.

01-Nisan-1325,-14-Nisan-1909 da Adana’da isyan çıkaran Ermeni Hınçakyan Terör Komitası, {Bu isyana Adanalılar: İĞTİŞAŞ, İHTİŞAŞ derler} Adana’yı yaktılar, yıktılar. Ramazanoğlu Piri Paşa zamanında Hacı Mustafa Beğ tarafından 1548 yılında yaptırılan Kemeraltı adıyla tanınan Cami’in karşısında bulunan Arabacı Hanında mevsimlik Müslüman Türk işçileri kalırlardı. Ermeni Hınçak teröristleri İsyanı Başlattıklarında Kasap Koço adındaki Ermeni terörist, adamlarıyla birlikte Arabacı Hanını bastılar. 36 Müslüman Türk İşçisini –tarım amelesini-yakalayarak diri diri kasap çengellerine astılar. Diri diri, bağırta bağırta derilerini yüzdüler, kollarını, bacaklarını kestiler.:

“ETİN BEŞ OKKASI BİR METELİĞE” diye bağırarak, diri diri derilerini yüzdükleri bu Müslüman Türk amelelerinin etlerini sattılar. Bu TAZİYE ile o masum şehidlerimizin kanları yerde kalmış, ahları, eninleri, çığlıkları ise Arş-ı ’layı tutmamış mıdır? Bu masum Müslümanların TAZİYESİ hakkında Başbakan ne düşünüyor? {Not: www.bilgeata.com Kasap Koço. tıklayınız}

“İşte tam bu sıralarda Adana’da birkaç Ermeni, iki Müslüman’ı katlettiler. Katiller, Gökdereliyan Karabet mel’unu ve ayaktaşları ile birlikte göz göre-göre Adana’dan kaçıp, güpegündüz Hükümetin elinden kurtuldular. Öldürülenlerden Müslümanlarca pek sevilip-sayılan bir Hoca’nın erkeklik uzvu kesilerek ağzına verilmiş, bu uzva Hocanın KENDİ KANI ile bir HAÇ yapılmıştı.” {Mehmet Asaf Mutasarıf. 1909 Adana Olayları ve Anılarım. Yayına hazırlayan İsmet Parmaksızoğlu. T.T.K yay.2002 Ankara S=23}

TEHCİR=GÖÇÜRTME. Ermenileri Kürt lejyonerlerden korumak için alınmış bir tedbirdir. Şimdi Suriye, Ürdün, Lübnan o zaman Osmanlı Türk toprağıydı. Osmanlı kendi topraklarındaki Ermenileri, Kürt lejyonerlerden korumak için onları daha güvenli yer olan o topraklara göçürttü. Şimdi bile Güneydoğu’da aşiret kavgaları çıkma ihtimali doğduğu zaman, gece yarısı, bir takım aileleri ötekilerden korumak için Anadolu’nun korunaklı yerlerine göçürtülmüyor mu?

Ermenistan’ın ilk başbakanı, Kaçaznuni: “Biz Türklerle savaştık, bu savaşımızda biz kaybettik. Türkler kazandılar. Bu karşılıklı bir savaş idi. Hepsi budur” diyor. Kaçaznuni “biz savaştık” dediği halde emperyalistler: “Hayır siz savaşmadınız, siz soykırıma uğradınız, size Türkler kıyım yaptılar” diyorlar. Bu emperyalist oyunları devlet adamlarının göğüslemesi gerekirken, Başbakan, Ermeni isyanında sırf Ermeniler zarar görmüş, Türk ve Müslüman halklar sadece zarar vermiş gibi TAZİYE’de bulunuyor?

TÜRKLER, ARAPLAR, ZAZALAR, BOŞNAKLAR, KÜRTLER, ALEVİLER, SÜNNİLER, ÇERKEZLER! Birinci dünya savaşında Devletimize isyan eden Ermenilerin hunharca katlettikleri analarınızın, babalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin, amcalarınızın, halalarınızın, dayılarınızın ruhları şad, yerleri UÇMAK=CENNET- OLSUN!

LUTFEN, TAZİYELERİMİ KABUL BUYURUN.

 

Rüstem Kocadurmuşoğlu

Eğitimci Yazar Teolog Kökenbilimci

Bilgeata -Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar