Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 67
Bugün: 108
Toplam: 1.118.087
 

Avrupa

YUROPA=AVRUPA

ÇALINAN TÜRK TARİHİ

 

YARP>YUROP>YUROPA>EUROPA=AVRUPA

 

Avrupa sözünün köken bilgisini/etimoloğysini aşağıda sunacağız. Bu konuları gündeme getirdiğimiz zaman bazı kimselerin nerede ise kalplerinin tersinen bir atışa uğradığını görür gibiyiz. Aslında bu konuları bizden 81 yıl kadar önce Merhum Yusuf Ziya üstadımız da gündeme getirdiğinde, o günde ona yapılanların benzerlerinin aynen bizlere de yapılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz. Bereket versin 1920 li yılların Türkiye’si ile 2000 li yılların Türkiye’sinde bu konularda epeyce yol alındı. Bugün hiç olmazsa, bizleri candan dinleyebilecek, anlattıklarımızı anlayabilecek, en azından anlamaya, kavramaya, öğrenmeye çalışacak nice yetişkin beyinlerimiz vardır.

Ülkemizde yetişmiş, öğrenim görmüş, akademik formasyon almış pek çok insanımız, harıl-harıl okumak ve araştırmak için can atıyorlar. İnternet kahvelerde sırf oyun tuzaklarıyla çürütülen gencecik beyinlerin, bir an önce okumaya, araştırmaya yönlendirilmelerinin yolları bulunmalı.

Yaptığımız tespitlere göre, Asya ile Avrupa Kıtalarının her ikisinin adı da Türkçedir. Asya Kıtası ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımızı daha önce Asya Bölümünde yayınladık. www.bilgeata.com Tıklayınız. Şimdi de Avrupa Kıtasının adının Türkçe olduğu ile ilgili belge ve bilgileri sunacağız.

        Türklerden bazı oymaklar, kadim devirlerde -ön devirlerde- zaman-zaman Hak Dinden uzaklaştıklarında, tabiatın/doğa’nın pek çok bölümünü totem olarak seçmişlerdir. Buna rağmen Türklerden büyük çoğunluk Tevhid Dinine olan bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Bunun en şaşmaz örneği: “TENRİ, TANRI, TENGRİ” Adının ne eril, ne dişil olmamasıdır. Ne yazık ki, TDK’nun işgüzarları, Slapça’dan, Slavca’dan dişil eki alarak bu eki Türk diline katmışlar. Slavca: “kıral’ın dişisine kıral-itsa, Kıralitça, Kıraliçe” denir. TDK bu itsa, itça ekini Tanrı sözüne ekleyerek TANRI-ÇA yapmış.

        Tevhid din’inden sapanlardan bir bölük ise totem saydıkları doğa’nın çeşitli unsurlarına tapınmışlardır. Bu sebeple çoğu zaman Boy ve Oymakların adlarını da bu totemlerden almışlardır. İşte Avrupa sözü de bu inanışlarından kaynaklanmıştır. Türkler kadim devirlerde -ön- devirlerde AY’I veya AY’IN bir durumunu, totem olarak kabul etmişlerdir. Bu durum ise AY’IN parlak, solgun-nurlu ışığıdır. Bu ışığı kendilerine ad olarak seçen Türk Oymağı YARP; YUROP; YUROPA, kadim devirlerde Avrupa’yı Yurt edinmişti. Bu Türk Oymağının Vatanına, Yurduna, yani bu günkü Avrupa Kıtasına bu Türk Oymağının adı, ad olarak verildi.

        AY Oymağı’nın Kızılderili Kıtasında binlerce yıldan bu yana buraları yurt edindiklerini, AY’LARIN Yurduna İOWA>AYOVA denildiğini, ilgili belge ve bilgileri www.bilgeata.com İOWA başlığı ile yayınladık. Tıklayınız.}

        Türklerin Boy ve Oymak’larının kendilerine ad olarak seçtikleri adların pek çoğu Teoferiq=İlâhî kaynaklıdır. Avrupa’ya adını veren YARP; YUROP; YUROPA adlı Türk Oymağının bu adı da İlâhî kaynaklı bir addır. Bu ad, YARP, YURAP, YUROPA adıdır ki, AY’IN solgun parlaklığından bu Türk Oymağı kendi Oymağına ad olarak almıştır. Günümüzden en az dört ila altı, bin yıl önce bu Kıtayı Yurt olarak seçen bu Türk Oymağının bu adı, aynı söyleniş ile bu Kıtaya ad olarak verilmiştir.

        Daha sonraki dönemlerde ba dazı Türkler EVROPA, bazıları AVRUPA şeklinde kullanmaya başlamışlardır. Anadolu Türklerinin kullandıkları AVRUPA şeklindeki kullanılış ise Türkler ve Müslümanlar arasında yaygınlaşmıştır. YARP, YUROP ile YURAPA şeklindeki kullanılış ise, Avrupalı uluslarca tercih edilmektedir ki, bu şekildeki kullanılış tarzı: YARP-YUROP ve YUROPA adlı Türk Oymağının beş-altı bin yıl önceki adının aynısıdır.

EUROPOS >Europs

 

YARP>YUROP>YUROPA=AVRUPA.

 

        “AY'A ait olan bir ad' da {europos }  OROPOS veya Avrupa'dır. Güya Zeus bunun güzelliğine vurularak bir rivayette bizzat kendisi bir boğa şekline girmek sûretiyle, başka bir rivayette boğa yardımıyla bunu kaçırır. Velker'in bu konudaki araştırmalarından sonra mitologlar bunun Selene ve İyo gibi AY'IN bir kişileştirilmesi olduğunu, kaçırılmak olay'ının Güneş'e ait bir masaldan ibaret olduğunu kabul etmektedirler. Böylece Avrupa, vaktinde boğa-güneş tarafından kaçırılan AY'IN çehresi olup, Gecenin Göğü; onu dalgalar üzerinde gezdirdikten sonra, yine gece göğü'nde ortaya çıkar.” {Velker. Jerard: Yunan Mitolojisi. De Şarm. Mitoloji  617}

        “Avrupa sözünde AY'IN bir kişileştirilmesini gören mitologlar, Hezekiyos'un bir ibaresine dayanarak bunu karanlık, gurup, batma, batış görüşleriyle açıklamak isterler. Bundan dolayı Avrupa'nın Asya'ya nispetle Batı sayılmış olduğu görüşünde bulunurlar.

        Gerçekten Avrupa; AY'IN bir niteliği ve unvanı olabilir. Zaten Velker; mitolojiyi derin bir kavrayışla incelemiş, çoğunlukla masal ve hurafeler altında gizlenen gerçekleri keşfetmiş büyük bir mitologdur. Avrupa, Türkçe YARP sözüdür ki, parlak ve nûr yüzlü demektir. AY'IN nûrlu çehresi tamamen bu niteliğe sahiptir. Bu söz Ermenilerce de Yuropa şeklinde söylenir. AVRUPA'NIN gurup, batı, batış anlamından alınmış olması görüşü yanlıştır.  Aksine AY'IN bu niteliğini ilâhî kaynaklı TEOFERİQ bir ad olmak üzere kullanan bir Türk oymağı, en kadim zamanlarda Makedonya, Yunan sahasında ve daha ötelerde oturmuş olduğu için bu Oymağa izafetle o taraflara AVRUPA denilmiştir. Yavaş-yavaş bu ad genişleyerek ve gelişerek genelleşmiş ve bütün Avrupa Kıtasına Türkçe bir ad olmuştur. Avrupa sözünün Avrupa Kıtasına Türkçe ad olması, M.Ö: 2000 yılları arasında, yani 4 bin yıl önce olmuştur.  Görülüyor ki, Türk YUROP Oymağı; bundan nice bin yıllar önce, Milat'tan 40 asır kadar önce Makedon, Yunan ve Kıtanın içlerinde yaşamaktaydılar.

        Özetle Ay'a ait olan ilâhe'lerin adları, şu açıklananlardan anlaşılacağı üzere hemen-hemen hepsi Türkçe sözlerdir. Anlaşılan Türk Boy ve Oymakları değişik ağızlarla AY'IN herhangi bir niteliğine göre değişik adlarla gece kıraliçesini kutsuyorlardı. Bunlardan başka, MENE, SELENE gibi daha başka adların da Türkçe olduklarına şüphe etmiyorum.” Yusuf Ziya Yunandan Evvelki Türk Medeniyeti İstanbul 1928 S=106 Arap harfleriyle}

 

Yarp-Yuropa=Avrupa sözü: Divan-ü Lügat-it-Türkte:

        "Yarp : İnsan sevindiği zaman yüzüne gelen parlaklık, yalabıklık. Anıng  yarpı yazıldı=Sevindiği için onun yüzünün damarları çekildi, yalabıdı, güzelleşti." 3 şeklinde kayıtlıdır.” {Divan-ü Ligat –it- Türk kaşgarlı Mahmut tercüme. Besim Atalay Tdk. Ankara C=3. S=6}

YARP sözü, YALP olarak ta söylenir. Yalp-yalp yanıyor da denir ki, par-par parlıyor demektir. Ermeniler,  uluslaşmadan önce bu sözü,  YUROP şeklinde o günkü YUROPA Türk Oymağı'nın adının aynısı olarak kullanmakta olduklarını artık biliyoruz. Ermenilerin kullandıkları Yuropa sözü, Türkçe YUROPA adlı Türk Oymağının adının Ermeni ağzındaki kadim şeklinin Türkçe söylenişini gösterir. Bugün bizim Avrupa şeklinde kullandığımız bu söz, Avrupa'da yaşayan uluslarca YUROP, YUROPA şeklinde; Türk YUROPA Oymağının adıyla kullanmakta oldukları apaçık görülüyor. YURO, YURUP, YUROPA ve sonunda AVRUPA şekline giren bu sözün, kadim bir Türk Oymağının adından gelmiş olması, cidden sevindiricidir. Asya'dan sonra ikinci Kıta'nın adının dahi Türkçe olması, kadimden de kadim devirlere gittiğimizde şu araştırmalarla Tek Ata-Tek Ana kavramına doğru, yani kökene doğru yapmakta olduğumuz belgesel yolculuğumuzda, Tekilliğe ulaşacağımızın işaretlerinden birisini daha belgelemiş olduk.

        Alev sözü; Farsça sanılan Türkçe sözdür. Alev, alav, alaf şekillerinde de söylenir. Bu sözün kökü yal sözüdür. Bu sözden az ışımak olarak YAL-DIRAMAK fiili türemiştir. Zamanla Y harfi düşmüş AL şekline girmiş olsa gerektir. Al sözü de ateşin rengini anlatır. Bundan ötürü Türkler Şeytan'a da Albız derler. Bu söz Alavız, alaboz olarak ta söylenir. Alav'ın Yalav şeklinde kullanılışı da vardır. Yusuf Ziya bu şekli tespit etmiştir. Divanda:

"Yaldra-=az ışımak, yaldrı=az parlamak, Yaldrık, yaldruk=Cilalı, parlak, süslü. Yoldruk, Yuldruk, yaldrak, yalltrık." Yaltrı. “ {Divan-ü Lügat-it-Türk Kaşgarlı Mahmut age. C=4 S=733-734}

Divan-ü Lügat-it-Türk’te Yaldıramak sözü aynı anlama gelir bir sözdür. Bütün bu belgelere göre Avrupa sözü, hiç bir itiraza meydan bırakmayacak kadar açık Türkçedir. Buna göre Türkleri Asya’da yaşamış, at sırtından inmemiş, çadırlardan çıkmamış, olarak dünyaya yaymaya çalışmak, Türk tarihini tanımamak demektir. Oysa Türkler bundan 4-5 bin yıl önce Avrupa Kıtasına Türkçe ad veren bir Ulustur.

        Avrupa’nın ilk adının da Türkçe olduğunu biliyoruz. Türkler 10 bin yıl önce Üsküdar semtine geldikleri zaman karşı tarafa KUT-YAK adını verdiklerini üstad Kâzım Mirşan Hocamız haber veriyor. KUTYAK sözü, KUTLU-YAKA anlamınadır. Türklerin Avrupa’daki varlıklarının bilimsel belgeleri çoksa da siz: -Y- Kromozomu: www.bilgeata.com Tıklayınız.

        Şimdiki Türkler; Avrupa parasına: {YUROPA} deseler, bu AY ve İOVA-AYOVA Türklerinin adını yaşatmak için bir vefakârlık olurdu.

 

29-Ekim-2009 Ulus Ankara

Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

Eğitimci Yazar-Teolog-Kökenbilimci

Bilge Ata- Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar