Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 32
Bugün: 157
Toplam: 1.118.136
 

motor

ÇALINAN TÜRK TARİHİ

 

MOTOR

Hz.  MUHAMMED {sav}'in  BİZANS'TAKİ  ELÇİLERİ

 

Hz. Muhammed [s.a.v} Efendimiz, Doğu Roma {çakma adı Bizans} imparatoru Herakles’i ve Halkını İslâm'a davet eden bir Heyet gönderdi. Bu Heyetin başına da  Dıhye't-ül Kelbî {Köpek Oymağının Başkanı} Dıhye adlı Sahabeyi Başkan olarak görevlendirdi. Bu heyet Herakles’e; Peygamber  {sav}  Efendimizin bir mektubunu götürdü. Bu mektup şu anda Topkapı Sarayında Mukaddes Emanetler Bölümünde sergilenmektedir. Heyet dönüşünde aşağıdaki Raporu, Peygamberimize sundu. Bu görüşmenin Kudüs’te olduğu hakkında bilgiler ediniyoruz.

 

       RAPOR:

 

       "Fe dahalna aleyhi ve ınde'hu Batarıkatün min er-Rum.}

 

       “Biz Herakles’in yanına vardığımızda, onun yanında: RUM BATARIKASI vardı.” dediler. Bu konu, En-Nihaye adındaki Kitapta kayıtlıdır. {Rum-Roma: www.bilgeata.com TIKLAYINIZ.}

“BITRIK: Doğu Roma kumandanına denür. Doğu Roma kumandanlarından sancak beğine denür ki, komutası altında 10. bing asker ola. Bunlardan aşağıca olana: “TARHAN” “TARKAN” denür ki, 5 bing er'ing başbuğıdır. “KUMS” denülen ise 2. yüz er'in başbuğıdır. Kâmusu şerheden zatın açıklamasına göre bu mana: Hicaz Lehçesine göredir. Cemi'i: {çoğulu} BITRIK olur. Bu; savaş sanatında mütehassıs, {uzman} anlamına gelür. BITRIK olarak anılan bu söz, Araplarca Baş Komutan olan general demektir. Bu, Doğu Roma ile aynı anlamda kullanılır. BITRIK, şu anlamlara gelür: “Cenab, İzzet, Azamet, Kudret sahibi” kimseye BITRIK denür.” Kamus Okyanus . {H. 1305.} 1884. C=3. S=887, 888. İstanbul. Arapçadan çeviri. Arap harfleriyle}

       Yukarıdaki tarihi, vesikayı önemle ele almalı ve değerlendirmeliyiz. Doğu Roma {çakma adı Bizans} Devletinde, askeri Teşkilatı yöneten kumandanların adlarının Türkçe olduğunu bu vesika ile belgeliyoruz. Doğu Roma {çakma adı Bizans'ın} BAŞKUMANDANININ adı: “BATARIK” olduğu görülüyor. Burada bir tevafuk=uyuşma da tespit ediyoruz. KUREYŞ BOYUNUN BAŞKOMUTANININ UNVANI DAHİ “BATARIK” olarak kayda girmiştir.

       Geniş açıklamalar, {Ceyhun’dan Ceyhan’a Çalıştay Tebliğleri. Ceyhan Belediyesi Yayınları 2008

       Bu ve başkaca konular 2006 yılı 30 Mart günü tarafımdan bu Çalıştay’da tebliğ olarak sunulmuştur. www.bilgeata .com TIKLAYINIZ.

 

BATARIK, BITRIK, BATIRIK, BITIRAK, BUTURAK sözlerinin hepsi: “BATIR, BATUR, BAHADIR, BAHADUR”  sözleridir. “BATUR, BAHADUR, BAHADIR” sözlerinin hepsi de Türkçe;  Kahraman, yiğit, güçlü, kuvvetli, yenilmez, anlamlarına gelir. Doğu Roma’nın; {çakma adı Bizans} olan Devletin beş bin kişilik ordusunun Başbuğunun adı ise TARKAN olarak belgelenmiş bulunuyor. İki yüz erin Başbuğu ise KUMS olarak kayıtlı bulunuyor. KUM sözü Grekçede korunup kalınca sonuna bir S harfi almıştır. Kum sözü, emir kipidir.  Kum, kumanda, komuta, komut, kumandan, komando gibi sözler, KUM köküne bağlıdır. Bu sözlerin hepsi de Türkçedir.

       Hz. Muhammed {s.a.v} Efendimizin Elçileri geri döndüklerinde gördüklerini şöyle anlatmışlardı:

“Bizler Herakles’in yanına vardığımızda O'nun yanında Rum BITRIK-I, BATARIK-I vardı “ deyince Efendimiz {sav}'in yanında bulunanlar, bu sözün kendilerince bilindiğini göstermişlerdir. Çünkü Hicaz Lehçesinde, Hicaz Ağzında, {Kureyş Boyunun} dilinde} “BITRIK“ sözü, Doğu Roma ile aynı anlamdaydı. Bu söz Kureyş'in askerlerinin Başkumandanına verilen bir unvan idi ki bu unvanların hepsi öz be öz Türkçedir.

 

MOTOR

 

“mo’tor {mautor} n.@. a .@. V.i. @.  t. {ed}

       Muharrik, hareket hasıl eden-hareket yaptıran kimse veya şey; motor, otomobil; a hareket oluşturan, muharrik adeleye ait, hareket aktaran.”{Redhouse Sözlüğü İngilizce Türkçe. Bord Neşri Dai 1958 S:682}

 

       Yukarıdaki belgede MOTOR sözünün, hareket yaptıran, hareket ettiren anlamına geldiği apaçık görülüyor. Hareket dediğimiz iş, eylem, bir güç, kudret sonunda yapılan iş ve eylem demektir. Güç ve kudret olmadıkça hareket olmaz. Buna göre hareketin oluşması için güç ve kudretin bulunması en önemli şarttır.

       MOTOR dediğimiz aygıtta, hem kendisi güçlü, kudretli hem de bu gücünü güçsüzlere aktarmak yoluyla onları da hareket ettirme özelliğine sahiptir. Bu da MOTOR dediğimiz aygıtın özelliğindendir. MOTOR sözü, M>B dönüşümü ile kolayca BOTOR, BATIR, BATUR olabilmektedir. Bu dönüşümler Türk dilinde kural dahilindedir.

 

       Bu sözlerin hepsinin kökeni: “BAT” sözüdür. “BAT” sözü, “BAT-MAK-TAN” emir kipidir. Bu sözün geçişli, eylemli şekli de : “BAT-IR, BATIR” sözüdür. Batırmak, bir şeyi bir şeye güç kullanarak girdirmek demektir. Güç olmadıkça batırmak ta gerçekleşemez.  

       Batırmak fiili, güç ve kudret gerektiren bir işi yapmak anlamınadır. Bu fiilden emir kipi olarak, Türk boy ve oymaklarında çeşitli söyleyiş biçimleri türetilmiştir. Ayrıca, Türk kökeninden uluslaşma yoluyla başka bir GEN ve DNA verilen, dilleri, renkleri farklılaştırılan Avrupalı ulusların kopup geldikleri ana soyun ana dilinden bu güne dek koruyarak getirdikleri öz be öz Türkçe sözlerden birisini daha deşifre etmiş, {çözümlemiş, açığa çıkarmış} bulunuyoruz.

 

       Yüce Rabbim! Bu aciz kuluna bu nimetleri bağışladığı için ne kadar şükretsem, yine de şükrünü {EDA} etmiş-{ÖDEMİŞ} sayılmam.

       Önemli NOT: {EDA} sözünün: {ÖDE} sözünden başka bir söz olmadığını göstermek için yukarıda ayraç içinde yazdım ise de anlaşılmayacağı kaygısıyla bu notu düştüm.

 

       ESENLİK DOLU YILLAR DİLERİM…

 

25/12/2012-Mezitli-Mersin

Rüstem KOCADURMUŞOĞLU

Eğitimci Yazar-Teolog-Kökenbilimci

Bilge Ata- Ξ̲̅ TÜRKİYE Ξ̲̅

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar