Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 60
Bugün: 101
Toplam: 1.118.080
 

Melungeon

 

 

 

MELUNGEON

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

Arc Goins, Graysviller, Tennessee’den Melugeonlar. 1920’lerden bir fotograf

 

 

 

 “ MELUNGEON/ MELUNCAN ”

 

“ ABD’nin güneydoğu eyaletlerinde, daha çok APALAŞYA’nın Cumberland GAP Yöresinde yaşayan bir takım toplulukları tanımlamak için halk arasında kullanılmış bir ifadedir. Popüler inanışta Melungeon Halkı, yerli ve Afrikalılarla karışmış, “tam beyaz” olmayan gruplardan oluşur.

Son yıllarda, Melungeon Halkının kökenine ilişkin, N. Brent Kennedy’nin ortaya attığı bir iddiaya göre, bu insanların ortak kökeni 16. yüzyılda İnebahtı Deniz Savaşı’nda Portekiz veya İspanyollara tutsak düşen ve daha sonra Amerika’ya getirilen 400 kadar Osmanlı leventlerine dayanmaktadır.

Melugeon sözcüğünün kökeni bilinmemesine karşılık, bunun Fransızca KARIŞIK anlamına gelen MéLANGE sözcüğünün bir bozumu olabileceğidir. “TÜRK” tezine göre ise, bu sözün aslı, Osmanlıca’da MELUN-CAN, yani, LANETLİ CAN’DIR. Türkiye’de “MELUNCAN” şeklindeki yazım bir –GALAT-I MEŞHUR- olarak yaygındır.

Amerikan Yerlisi {Çoğunlukla Cehrokee}

Siyah Afrikalı/Amerikalı

Portekiz

Türk

Arap

Yahudi

İskoç

…………………………………………………………………………………………………..

Kaynakça:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dr. Bret Kennedy, Melungeons. The Ressurection of a proud Pe0ple {Gururlu bir Halkın yeniden doğuşu}

Garrett Ward shedon; Ataürk ve jeferson Siyasi Felsefeleri” *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*} http://tr.Wikipedia.org/WikiMelungeon’den alıntı

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

İNEBAHTI DENİZ Savaşı 7 Ekim 1571 yılında Osmanlı Türk donanmasıyla, Haçlılar arasında yapıldı.

 

MELUGEEON, MELUN SÖZÜNÜN KÖKENBİLGİSİ/ETİMOLOGYSİ

 

Fransızca MELANGE karışık sözü de öz be öz Türkçedir. MELANG, M>B dönüşümü ile BULAN-MAK, kökünden gelir. Suyun çamur ile karışmış haline denir. Melun sözü sanıldığı gibi mel’un, lanetli, lanetlenmiş anlamına gelmez. Bu söz gerçekte Beling, >belin>belung sözünden bu hale gelmiş görünüyor. Türkçemizde BELİNG-LEMEK şeklinde bir fiilimiz yaşamaktadır. BELİNG-LEMEK sözü G harfinin düşmesiyle BELİNLEMEK şeklinde dahi kullanılır. Belinlemek: Birden sıçramak, yattığı veya oturduğu yerden aniden fırlamak, birden ayağa kalkmak, uykusunda ansızın fırlamak, şiddetle ileri atılmak, seyrimek anlamlarına gelebilecek bir sözdür. Bu söz zaman içinde B harfinin M harfine dönüşmesiyle MELİN ve MELUN şekline girmiş olmalıdır.

MELUN-CAN sözündeki CAN sözü, yazılışı bakımından GEON şeklindedir. GEON sözü, MELUN-GEON şeklinden Türkçemize CAN şeklinde okunarak girmiştir. Bu şekildeki okuyuş, İngiliz ağzına göredir. Aynı gruptan olmasına rağmen Alman ağzına göre okunsaydı o zaman GAN ve belki de KAN olarak okunurdu. MELUN-CAN şeklindeki okuyuş biçimi bu iki sözü, doğrudan doğruya Arapça ve Farsçaya yamamamıza sebep olmuştur. Sitemizde açıklamalarını yaptığımız üzere Doğu Arapları, yani Arab-ı Müsta’rebeler C harfini, Araplaşmış Batı Arapları ise G harfini kullanırlar. Şu açıklananlara göre GEON sözü, JEON ve en sonunda CAN şekline sokularak Dilimize girmiş, böylece: LANETLİ- -CANALAR anlamı yapıştırılmıştır. İne bahtı Deniz savaşında tutsak düşen Türk leventleri, neden dolayı lanetlenmiş olsunlar? Lanetleme konusu Kutsal ku-an’da u üç şekilde geçiyor.

a} Allah lanet eder.

b} Melekler lanet eder.

c} Lanet edenler, yani Mü’minler/inananlar lanet ederler.

Allah, Zül Celâl, melekler ve inanalar tutsak düşmüş Müslümanlara neden lanet etmiş olsun. Şu durma göre melun sözü lanetlenmiş anlamına gelemez. Savaşta tutsak düşme konusu İslam Din’inin Medine-i Münevvere’de ilk savaşını verdiğinde Bedir Savaşında tutsak düşen Mekke-i Mükerreme’li putperestlere uygulanmış bir hukuk sistemidir. Tutsaklara, tutsaklık hukukunu uygulayan bir din, onları lanetlemediğine göre Müslüman Türk leventlerini neden lanetlesin?

MELUN-CAN sözündeki CAN sözü GAN şeklinde okunabilirdi, ama biz genellikle bu tür alıntıları hep İngiliz ağzın ile almaktayız. Eskiden Fransız ağzı ile alınırdı. Türkçemizde K harfi G ye, G harfi de K harfine dönüşür. Kaygı>Gaygı, Kayık>Gayık, Kafa>Gafa, Karınca>Garınca, Kayseri>Gayseri, Aka>Aga, Kara>Gara şekillerinde birbirlerine dönüşürler.  GEON sözü JEON> CEON>CAN şeklinde okunacağı gibi, GEON, GAN ve en sonunda KAN şeklinde dahi okunabilir. Sitemizde ETİMOLGY ile ETİMOLOJİ şekillerinde çoğu zaman yazıyor bunların aralarındaki farkı gösteriyoruz. Aslında LOGY>LOJİ sözleri de hem G ile hem J ile okunur. Bu sözün Türkçe olduğu hakkındaki görüşümüz oldukça netleşmeye başlamıştır. Nasip olursa yayınlayacağız. Bize bu konuda en iyi ipucu veren dil Germenlerin dilidir.

CAN yerine GAN okunuşu şu açıklananlara göre zorlama değildir. Bu sözü GAN okuduğumuzda bu söz hakkındaki sır/giz çözülmüş olabilir. GAN sözünü sertleştirerek KAN şeklinde dahi okumamız oldukça uygundur. O takdirde ABD Ülkesinde varlıkları belirmiş olan MELUN GEON adlı topluluğun adlarının köken bilgisi/Etimologysi/etimolojisi: BELİNKAN olmalıdır. BELİN-GAN sözü,  BELUN-GAN şeklinde okunması kurala aykırı değildir. Bu sözün köken çalışmasından sonraki anlamı ise, atak, çevik, tez kanlı, kanı cevval, hareketli, düşmana aniden saldıran, birden bire atılan, aniden hücum eden, kanı kaynayan, GÜÇLÜ KAN, HIZLI KAN, DELİ KAN gibi anlamlarına gelebilir.

Buraya gelmişken şu CAN sözünün, KAN sözünden Farsçalaşarak insan ve öteki canlıların hayatı anlamına geldiğini düşünmeden edemiyorum. KAN insan ve öteki yaşayanların hayatı anlamınadır. Farsçadaki CAN sözünün Türkçe KAN sözünden bu şekle girmiş olduğu hakkındaki düşüncem, oldukça güçlenmeye başlamıştır.     

Melungeon sözünün Fransızca olduğu, Fransızca MELANGE sözünden alınmış olduğu, MELANGE sözünün KARIŞIK anlamına geldiği de iddialar arsındadır. Oysa bu MELANGE sözü dahi öz be öz Türkçedir. MELANGE sözünün, tam karşılığı Türkçe’de BULAN>BULANK>BULANIK, sözüdür. Bulan- sözünün BELEN>BELENG>MELANG>MELANK şeklinde kullanılışı dahi uygundur. Bulan-mak sözü, karışmak, katışmak,  demektir. Hava bulandı denilince bulutlar bir birine karıştı, su bulandı denilince, su-çamur birbirine karıştı, demiş oluruz. Belenmek te aynı anlamları biraz farklı olarak karşılar. Una belenmek, toza belenmek, çamura belenmek, sözleri de benzer anlamı korur. Fransızların dilinde korunan bu MELANG sözü, bu sözün kadim devirlerde BULANK, BULANG şeklinde de söylenmekte olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

 

 

 

 

 

 


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar