Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 33
Bugün: 161
Toplam: 1.118.140
 

Hamburg

H A M B U R G > K A M-B U R G

 

HAMBURG>>KAMBURG Kenti, Almanya’nın ünlü ve kadim bir kentidir. HAM ile BURG sözlerinin köken bilgisi ile ilgili açıklamalar yapacağım. Buna rağmen burada konu gelmişken kısa bilgi vermeyi uygun görüyorum. Hamburg sözü iki sözden oluşmuş görünüyor. Birisi HAM öbürü BURG sözleridir. Ham sözü, Avrupalı dillerde korunduğu zaman K harfi H harfine dönüşmüştür. Bu söz KAM idi. KAM sözü, din adamı anlamına geleceği gibi, Nebi anlamına dahi gelmektedir. BURG sözü ise Türkçe BERG sözünden bu şekle girmiştir. Berg sözü Türk dilinde sağlam, kuvvetli, dayanıklı, güçlü, çetin, sert anlamlarına gelir bir sözdür. Bu sözden alınarak kale, dağ, tepe ve BURÇ anlamlarına gelmektedir. BURÇ sözü konumuzu olukça yakından ilgilendiren bir söz olarak görünüyor. BURC sözünün Arapça olduğu sanılmıştır. Oysa bu sözün köken bilgisini dikkatle izlersek sözün Türkçe olduğu apaçık görülecektir. Doğu Arapları C harfini kulandıkları halde Batıdaki Araplaşmış Araplar G harfini kullanırlar. Deveye Sümer Türkleri Kamallu derler. {Arhavi Bölümüne bakınız.} Doğu Arapları Camel, Batı Arapları Gamel derler. BURC sözü şu anlattıklarımızın apaçık belgesidir. Arap dilinde Ç harfi yoktur. Araplar C harfi, kullanırlar. Buna göre BURC sözü batı Araplarında BURG şeklinde söylenir. BURG, BERG, sözleri Türkçedir. Günümüzden elli-altmış yıl önce yaşayan Çukurovalı Türkler, PEK yerine PERK ve BERK derlerdi. Şimdi bile bu PERK, berk sözü kullanılmaktadır. Berkitmek, sağlamlaştırmak anlamınadır. Adana Valisi Ziya Paşa bu sözü {Terkib-i Bend} adlı şiirlerinde şöyle kullanmış idi:

“ Allah’a sığın şahs’ı halîmin gazabından

Zîra yumuşak huylu atın çiftesi -PEK-tir.”
.
 
                                Adana valisi Ziya paşa

 

KAM’LAR: KAMİLET/ KAMİLO/KAMİLOT/KAMENİT/KAMİNET

 

“Gamlu=Büyücü ve rahiplerin kullandıkları bıçak cinsinden bir alet.” 1

“Gamallu=deve” 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1} Sümer Dili ve Grameri Prof. Dr. Mebrure Tosun. Prof. Dr. Kadriye Yalvaç T.T.K yayınları Ankara 1981 C=1. S=75, 103

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sümer Türklerinin çiviyazılı tabletleri deşifre edilirken/çözülürken “GAMLU” sözüne: “Büyücülerin ve rahiplerin kullandıkları bıçağa benzer bir çeşit alet” adı vermişler. Bu anlam oldukça isabetlidir. Yalnız burada rahip sözü yerine –KAM- sözünün kullanılması daha isabetli olacağına inanıyorum. Oysa HAM sözü de KAM sözü de Türkçedir.

HAMBURG Kenti’nin de kadim adı KAMBURG idi. yani KAM’IN KENTİ, KAM’IN KALESİ, KAM’IN TEPESİ anlamına idi. Hamburg sözünde Ham yani Kam Peygamber anlamına da gelir bir sözdür. Bu HAMBURG Kent’inin varlığı ile binlerce yıl önceden Türklerin nerelerde Yurt tutmuş olduklarının daha iyi anlaşılması için bu belge çok önemli bir vesikadır. Bu konudaki başka çarpıcı bir belge de Hz. Nuh {sav}’un en büyük oğlu olan Hz. HAM {ra}dır. Hz. Nuh {sav} Atamızın ömrünün 950 yıl olduğu hesaba katılırsa Ham {ra} gibi daha nice HAM’LARIN>KAM’LARIN yani Elçilerin gelip geçtiğini anlayabiliriz. Hz. Nuh{sav} Atamızın getirmiş olduğu Din’in hükmünün 950 yıl sürmüş olduğu, onun din prensiplerine bağlı olarak nice Nebilerin geldiği, HAM {ra}’ın da KAM adıyla o Nebilerden birisinin adını HAMBURG Kentinde ortaya çıkarmış olduk. Türk Atalarının Almanya’nın içlerinde bu HAMBURG>KAMBURG Kenti’ni Nebi Kenti, Nebi Kalesi, Nebi Tepesi olarak kurmuş olduklarını ortaya çıkarmış olmanın mutluluğu bize yeter. Türkler, kadim Hamburg Kentinin kurucularıdır. Berg, borg, burg sözleriyle yapılmış bütün yerleşke, dağ, tepe adlar Türkçedir.

…………………………………………………………………………………………………………………………Not: KAM, KAMLU, KAMALLU, KAMİLET/ KAMİLOT/KAMİNET/KAMİLO sözleriyle ilgili olarak Arhavi bölümünü yoklayınız.


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar